Peagi avalikustatakse ravimifirmade tasud tervishoiutöötajatele

Arstide ja ravimiettevõtete tehingutelt kergitatakse saladuseloori.

FOTO: Mailiis Ollino/Pärnu Postimees/EMF/Scanpix

Tervishoiutöötajatele, apteekritele ja tervishoiuteenuse osutajatele makstavad tasud avalikustatakse alates 1. juunist.

Ravimitootjad üle Euroopa peavad oluliseks oma tegevuse läbipaistvust, üheselt selgeid ja arusaadavaid  suhteid tervishoiutöötajate ning apteekritega, kirjutab Med24. Seetõttu avalikustatakse alates selle aasta 1. juunist kõik tasud, mida ravimifirmad on kas otseselt või kaudselt tervishoiutöötajatele, apteekritele ja tervishoiuteenuse osutajatele maksnud.

Neid andmed hakatakse avalikustama igal aastal hiljemalt 1. juunil ja andmed on avalikud kolm aastat peale esmakordset avalikustamist. Sama tähtaeg on ka ravimiameti reklaamiaruannete koondaruannete avalikustamisel.

Andmete avalikustamise üksikasjad lepivad asjasse puutuvad osapooled eelnevalt omavahel kokku ja vajadusel sõlmitakse leping. Iga konkreetse makstava tasu puhul selgitab ravimitootja tasusaajale avalikustamisega seotud üksikasju ning palub andmete isikustatud avalikustamiseks tervishoiutöötajalt, apteekrilt või tervishoiu teenuse osutajalt nõusolekut.