Võrulastele käib tervisekeskuse ehitamine üle jõu

Lõuna-Eesti haigla.

FOTO: Aldo Luud / Õhtuleht

Võru linnast ei tulnud tervisekeskuste ehitamiseks ühtegi taotlust, kuna haiglal puudub äriline huvi, linn peab kulusid kõrgeks ning perearstidele käib see üle jõu.

Võru linn on üks piirkondliku tähtsusega tõmbekeskus, kust ei tulnud esmatasandi tervisekeskuste ehitamiseks ühtegi taotlust, vahendab Med24. Võru abilinnapea Sixten Sild selgitas, et esimesse taotlusvooru Võrust taotlust ei läinud, kuna võimalikel taotlejatel – kohalik haigla, perearstid ja linn – esines kaalukaid põhjusi, miks taotlust mitte esitada.

«Osaliselt põhjustab seda toetusprogrammi vähene atraktiivsus ja keerulised tingimused, teisalt ka asjaolu, et tervisekeskuse arendamine ei kuulu ühegi potentsiaalse taotleja otseste ülesannete hulka,» ütles Sild. Ta lisas, et Lõuna-Eesti haigla esindajad on väljendanud, et programmi toetustingimustest lähtuvalt puudub neil äriline huvi ning ka perearstide jaoks on tegemist keerulise, sisuliselt üle jõu käiva väljakutsega.

Kohalikud perearstid kavandasid taotlust koostöös endise polikliiniku omanikuga, kuid Silla sõnul nad toetustingimuste keerulisuse tõttu taotluse esitamiseni ei jõudnud. Med24ga suhelnud Võru perearst nentis, et koostöö ei õnnestunud. Perearstid ei tahtnud ühineda ka haiglaga, kuid ei saanud ise taotlust esitada, kuna selleks puudub raha. Perearstidele ei sobi projektis osaleda ka sellepärast, et tekib kohustus pakkuda neis ruumides perearstiteenust 20 aastat. See olevat aga ebareaalne, sest elanike arv väheneb ning pole teada, mitut perearsti aastate pärast üldse piirkonnas vaja on.

Lõuna-Eesti Haigla AS juhatuse liige Arvi  Vask kinnitas, et haiglal ei ole tänaste tingimuste juures majanduslikult otstarbekas projekti vedada. «Selleks, et haiglal tekiks huvi seda kinnisvara arendada, peab omavalitsuse poolt olema tuntav rahaline toetus,» lausus Vask.

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski on ühe põhjusena, miks Võrust ei laekunud ühtegi avaldust, välja toonud selle, et ei jõutud kokkuleppele, kuhu uus tervisekeskus ehitada. Vask rääkis, et haigla lõpetaski projektiga tegelemise ligi poolteist aastat tagasi, kui linnale ei meeldinud haigla pakutud asukoht ja linnapea olevat asunud seisukohale, et Võru linn teeb tervisekeskuse ise.