Ligi kahte kolmandikku lastest kiusatakse koolis

Koolikiusamine. Illustratiivne foto.

FOTO: Ants Liigus / Pärnu Postimees

Kuressaares läbi viidud küsitlusest selgus, et enam kui pooled lapsed tunnistavad, et on olnud koolis kiusatavad.

Kirke Ly Hell Loomet, Karolin Kask, Kristiin Raudlam, Kadi-Riin Kangur ja Stella Stepanov küsitlesid 121 noort vanuses 9–15 eluaastat, kellest koguni 64 protsenti tunnistas, et neid on koolis kas vaimselt või füüsiliselt kiusatud, kirjutab Meie Maa. Noored defineerisid kiusamiseks pikaajalist vaimset või füüsilist vägivalda, mis tuli enamasti just klassikaaslaste poolt.

Küsitlusest selgus, et kolmandik noortest ei ole kiusamise ja vägivalla teemadel kellegagi rääkinud, sest arvavad, et sellest ei ole abi ja kardavad kiusajate kättemaksu, ning õpetajad tavaliselt kiusamist ei märka.

Noorte hinnangul on kõige rängem kiusamine vaimne ja kiusamise vastu aitavad eelkõige sõbrad, mitte täiskasvanud, kuigi peresuhted tunduvad noortel küsitluste põhjal olevat pigem head.