Läti tahab parandada koostööd Valga haiglaga

Valga haigla.

FOTO: Arvo Meeks/Valgamaalane

Läti terviseminister tegi ettepaneku koostööks, et Läti patsiente võiks hakata esmaabi saamiseks Valga haiglasse viima.

Läti terviseminister saatis sotsiaalministeeriumile kirja, milles tehakse ettepanek Läti ja Eesti vaheliseks koostööks seoses Läti riigi territooriumilt patsientide viimisega esmaabi saamiseks Valga haiglasse, kirjutab Med24.

Eesti Haigekassa leiab, et sellise koostöö peaks kokku leppima Läti ja Valga haigla ise. Nimelt on haiglal kui iseseisval eraõiguslikul juriidilisel isikul õigus otsustada, kas ja millises ulatuses teha koostööd Läti asutustega.

Haigekassa kokkulepete sisu kujundamisse sekkuda ei saa, kuivõrd tegemist ei ole teenuste osutamisega meie kindlustatutele. Haigekassa juhib tähelepanu sellele, et Läti territooriumilt kiirabiga Valga haiglasse toodud patsientide eest haigekassa maksmise kohustust üle ei võta.