Tervise arengu instituut alustab noorte terviseprojektide konkurssi

TAI konkursi üks teemadest on tubaka tarvitamise ennetamine ja vähendamine.

FOTO: Panther Media/Scanpix

Tervise Arengu Instituut (TAI) alustab taas projektikonkurssi, kuhu ootab 12–19aastaste noorte ideid tervist edendavateks tegevusteks.

Konkursile «Tervist edendava idee projekt» ehk T.E.I.P on oodatud kõik huvitavad ja uudsed ideed, kuidas muuta koolikaaslaste, vanemate või kogukonna käitumist ja hoiakuid tervislikumaks, teatas TAI. Idee peavad noored hiljem kas ise või koos oma koostööpartneritega ellu viima. Projekt peab puudutama mõnda tervisega seotud valdkonda või tervisliku keskkonna loomist: vaimse tervise edendamine, stressi vähendamine, sport ja liikumine, toitumine, alkoholi, tubaka või narkootikumide tarvitamise ennetamine või sellest loobumine jms.

Laekunud projektidest valib žürii välja kuus parimat, millest igaüks saab elluviimiseks kuni 640 eurot. Lisaks saavad parimate projektide meeskonnad auhinna. Projekte hinnatakse kahes vanuserühmas: nooremad kui kaheksas klass (k.a.) ja vanemad kui üheksas klass (k.a).

Hindamisel jälgib žürii pakutava idee uudsust ja omapära, mõju tervisekäitumise kujundamisele, läbimõeldud tegevuskava olemasolu ja sisukust, projekti jätkusuutlikkust ning haaratava sihtgrupi suurust.

Eelmisel aastal tõi konkurss tervise arengu instituuti 64 projekti. Projekte iseloomustas mitmekülgsus ja see, et paljudes projektides olid samaaegselt hõlmatud mitmed tervisevaldkonnad. Mitmetes projektides kaasasid noored oma tegevustesse nii oma nooremaid koolikaaslasi kui terveid kogukondi. 

Projektide esitamise tähtaeg on 7. oktoober, parimad projektid valib žürii välja 7. novembriks.

Projektitaotluse, kontakti tööde saatmiseks ja eelmiste aastate võidutööd leiad siit.