Aivar Sõerd: vaba konkurents tooks tervishoiud lisaraha

Aivar Sõerd

FOTO: Jaanus Lensment

Riigikogu liige, reformierakondlase Aivar Sõerdi hinnangul toob vaba konkurentsi puudumine Eesti tervishoiuteenuste turul endaga kaasa olukorra, mil rahastuse saab kallimat teenust pakkuv tervishoiuasutus.

«Tervishoiusüsteemi ja haigekassa rahastamise probleemid ei ole ühekordsed ja ootamatud,» kirjutab Sõerd oma blogis. «Siinkohal tuleb rõhutada, et suurenev puudujääk ja suutmatus kinni pidada eelarvest on süvenenud ajal kui haigekassale minev sotsiaalmaksu ravikindlustuse osa on tänu kiirele palgakasvule kiiresti kasvanud. Mitmeid aastaid kestnud kuue- kuni seitsmeprotsendine aastane palgakasv ja kõrge tööhõive aga ei pruugi kesta igavesti. Ilmselgelt vajab tervishoiusüsteemi rahastamine kiirete muudatuste sisseviimist.»

Sõerdi sõnul on paljud riigid Euroopas ja mujal maailmas järjest enam avanud tervishoiuteenuseid vabale konkurentsile. «Ühel või teisel viisil on vaba konkurentsi põhimõtteid järjest enam sisse viinud Suurbritannia, Holland ja Saksamaa,» toob ta näiteid. Selliste otsuste kõige olulisem põhjus on Sõerdi hinnangul vananevate ühiskondade järjest suurenevad tervishoiukulutused.

Eestis on Sõerdi sõnul on erasektori investeeringud tervishoiusüsteemi järk-järgult vähenenud. Kui 2009. aastal tellis haigekassa riigi haiglavõrgu välistelt raviasutustelt 13 000 ambulatoorse taastusravi juhtu, siis 2012. aastal oli neid veidi üle 11 000. Praegu katab erasektor kaks protsenti haiglaravist ja kümme protsenti ambulatoorsest ravist.

Riik sõlmib riigi haiglavõrgu väliste kliinikutega lepingu vaid siis, kui riigihaiglad jäävad ravijuhtude suure arvu tõttu hätta. See viib Sõredi hinnangul erakapitali väljavooluni Eesti tervishoiuvaldkonnast ja on loonud olukorra, kus vaba konkurentsi puudumisel saab rahastuse saab tervishoiuteenuse osutaja, kelle teenus on kallim.

Selleks, et Eestis kasvaks tervishoiuteenuste kvaliteet ja kahaneks nende hind, oleks Sõerdi arvates tarvis ravikindlustusseaduse muudatust, mis võimaldaks vaba konkurentsi riigi haiglavõrgu ja ülejäänud tervishoiuteenuse osutajate vahel. «Vaba konkurens ei pea hõlmama kõiki meditsiinivaldkondi, keerukamate operatsioonide ja kõrgema taseme erialade puhul ei pruugi vaba konkurents olla põhjendatud. On aga arvukalt eriarstiabi erialasid mida on edukalt osutanud ka riigi haiglavõrgu välised meditsiiniasutused,» põhjendab Sõerd. Lisaraha aitaks meditsiini aga tuua ka uued tervishoiu kindlustusteenused.

Loe lähemalt Aivar Sõerdi blogist.