Veresuhku mõõtmine on diabeedi raviks hädavajalik.

FOTO: PantherMedia

Uuest aastast hakkab haigekassa senisest enam hüvitama dia­beetikutele vajalikke meditsiiniseadmeid, sealhulgas laienevad soodustused insuliini pump­ravi kasutavatele lastele. Lisaks hüvitatakse senisest suuremat valikut ortopeedilisi ja stoomihooldustooteid, haavasidemeid ning lümfitursete raviks vajalikke tooteid.

Hüvitame oma kindlustatutele selliseid kodus iseseisvalt kasutatavaid meditsiiniseadmeid, mille abil saab ravida haigusi ja vigastusi või mille kasutamine hoiab ära haiguse süvenemise.

Selle aasta üheksa kuuga hüvitasime meditsiiniseadmeid rohkem kui 60 000 kindlustatule ligi seitsme miljoni euro eest. Sellest summast kulus ligi kolm miljonit eurot glükomeetri testribadele, mida kasutas 39 400 diabeedihaiget.

Muudatused võrreldes kehtiva loeteluga

Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu kaasajastamise tulemusel laienevad alates 1. jaanuarist 2017 soodustused mitmetele meditsiiniseadmete rühmadele, samuti suurenevad hüvitatavad piirmäärad. Olulised muudatused puudutavad laste insuliini pumpravi. Loetellu lisatakse insuliinipumba saatja komplekt 50 protsendi soodustusega kõigile kuni 18-aastastele. Lisaks tõstetakse 5–18aastastele lastele hüvitavate sensorite aastakogust neljakordselt, 12-lt 48-le. Seega järgmisel aastal on hüvitavate seadmete hulgas lisaks insuliinipumbale kõik veresuhkru jälgimiseks vajalikud seadmed, mis võimaldavad lastel pidevalt ilma pausideta oma veresuhkru taset jälgida. Seadmete hüvitamistingimuste uuendamine vähendab ka patsiendi kulutusi.

Samuti laieneb unemeditsiinis kasutatavate CPAP-seadmete ja nende maskide, stoomihooldustoodete, lümfitursete ravis kasutatavate kompressioontoodete, ortopeediliste toodete, haavasidemete ja -plaastrite, glükomeetri testribade, insuliininõelte ja lantsettide (vereproovi võtmiseks vajalike ühekordsete torkevahendite) valik.

Trahheostoomiga patsientidele hüvitatavate trahheostoomiplaastrite kogus tõuseb seniselt 60 plaastrilt 120-le plaastrile poolaastas. Muudatusega paraneb trahheostoomi plaastrite kättesaadavus. Erialaseltsi hinnangul ei katnud seni hüvitatavad kogused patsientide kõiki vajadusi ega võimaldanud trahheostoomi filtrite igapäevast kasutamist.

Parkinsoni tõvega patsientidele, kellele haigekassa hüvitab soodusravimite loetelu kaudu apomorfiini süstelahust, hüvitatakse kuni 730 süstlanõela kalendripoolaastas. Süstlanõelte hüvitamistingimuste muudatusega tagatakse ravimi manustamiseks vajalike nõelte kättesaadavus ka Parkinsoni tõvega patsientidele.

Igal aastal arvatakse loetelust välja need seadmed, mille tootmine on lõpetatud või mille osas tootja esindaja ei soovi hinnakokkulepet jätkata. Neil põhjustel arvati sel aastal loetelust erinevatest rühmades välja kokku 62 seadet. Patsientidele on jätkuvalt kättesaadavad alternatiivsed seadmed.

Hüvitamisel kasutatakse piirhinnasüsteemi

Piirhinnasüsteemi eesmärgiks on motiveerida seadmete müüjaid hindu langetama, et vähendada nii patsientide kui ravikindlustuse kulu meditsiiniseadmetele. Piirhinna rakendamisega vabanev ressurss annab omakorda võimaluse laiendada hüvitatavate seadmete valikut ning suurendada kompenseeritavaid koguseid. Süsteemi kasutatakse, kui ühes meditsiiniseadmerühmas on enam kui kaks võrreldavat meditsiiniseadet. Uuel aastal kasutatakse piirhinnasüsteemi põhimõtteid  esmakordselt stoomihooldusvahendite, kompressioontoodete ja unemeditsiinis kasutatavate seadmete maskide puhul.

Piirhinna arvestamisel lähtutakse seadusest, mis tähendab, et meditsiiniseadme rühmas võetakse arvesse hinnalt teise soodsaima seadme maksumus. Kui kompenseeritava meditsiiniseadme tegelik hind on kallim kui rühmasisene piirhind, hüvitab haigekassa 90 protsenti (või 50 protsenti) piirhinnast ning patsiendi kanda jääb 10 protsenti (või 50 protsenti) piirhinnast ning piirhinna ja tegeliku müügihinna vahe.