L, 19.09.2020

Haiglate liidu hinnangul pole tervishoidu suunatud lisaraha piisav

Arstiabi kättesaadavust on haiglate liidu sõnul langenud.

FOTO: SCANPIX

2017. aasta keskse probleemina tõi haiglate liidu juhatus välja eriarstiabi vähenenud kättesaadavust, mida tervishoidu suunatud lisaraha leevendab ainult üksikutes valdkondades.

Täna toimunud haiglate liidu juhatuse koosolekul arutasid haiglajuhid tervishoiu rahastamist ja tervishoiuteenuste kättesaadavust, teatas liit.

«2017. aastaks tervishoidu suunata lubatud lisaraha 10 miljonit eurot on märk valitsuse heast tahtest asuda tervishoiu rahastamise probleeme lahendama. Kindlasti peab ka järgmistel aastatel statsionaarsete ravijuhtude mahtu suurendama,» ütles haiglate liidu juhatuse esimees Urmas Sule.

Juhatuse esimehe sõnul on eriarstiabi juhtude vähendamine haigekassa poolt ja tervishoiutöötajate palgakasvu ootused seadnud haiglad pea väljapääsmatusse olukorda. «Kõik haiglajuhid nõustuvad, et õed ja arstid vajavad adekvaatset palka, kuid see ei tohi tulla patsientide arvelt.»

Haiglate liidu juhatus seadis tänasel nõupidamisel lähtekohad tervishoiutöötajate kollektiivleppe läbirääkimistega jätkamiseks riikliku lepitaja juures.

«Kollektiivleppe läbirääkimised on taas tõstatanud põhimõttelised tervishoiu rahastamise lahendamist vajavad küsimused. Haiglate liit on valmis valitsust igati toetama, et jõuda lahendusele, kuidas tervishoiuteenused oleksid patsientidele mõistlikult kättesaadavad ja tervishoiusüsteem oleks jätkusuutlik,» lisas Sule.