Iga liikmesriik väljastab Euroopa ravikindlustuskaardi oma riigikeeles. Eestis välja antavatel ravikindlustuskaartidel on tekst eestikeelne.

FOTO: PantherMedia

Euroopa Liidus liikumine on reisijatele tehtud võimalikult lihtsaks. Õnnetused ja ootamatud terviseprobleemid võivad igal pool inimesi tabada. Euroopa ravikindlustuskaart on abimees, mis aitab õnnetuse korral vähendada kulutusi arstiabile.

Euroopa ravikindlustuskaardi ettenäitamisel osutatakse Eesti kindlustatutele Euroopa Liidus ja lisaks Liechtensteinis, Norras, Islandil ja Šveitsis vajaminevat arstiabi võrdsetel tingimustel nendes riikides elavate kindlustatud inimestega. Vajaminevaks arstiabiks loetakse teises liikmesriigis viibimise ajal ootamatult tekkinud terviserikke ravimist. See võib olla näiteks kõrge palavik, kõhuvalu, infarkt või õnnetuse tagajärjel tekkinud vigastus. Lisaks on veel üksikud teenused, mida loetakse samuti vajaminevaks arstiabiks. Need on hapniku- ja dialüüsiravi ning keemiaravi. Nende raviliikide puhul tuleb enne teise riiki suundumist mõne sealse haiglaga kokku leppida, et selles haiglas coleks võimalik vajalikku teenust patsiendile sobival ajal osutada.

Jäta meelde!

  • Euroopa ravikindlustuskaarti on lihtne tellida interneti teel portaalist www.eesti.ee. Kaart saadetakse soovi korral kodusele aadressile ja see on tasuta.
  • Kaart kehtib vaid koos isikut tõendava dokumendiga.
  • Kaarti ei tohi kasutada, kui ravikindlustus on lõppenud. Kui ravikindlustus ei kehti, aga kaarti siiski kasutatakse, võib patsiendilt nõuda hüvitatud summa tagasi maksmist.
  • Iga liikmesriik väljastab Euroopa ravikindlustuskaardi oma riigikeeles. Seega on info Eestis välja antavatel ravikindlustuskaartidel eesti keeles.
  • Haigekassa katab välisriigis saadud raviteenuste meditsiinilised kulud. Patsiendi endab kanda jäävad visiidi- ja omaosalustasud, sõidukulud jms.
  • Enne reisile asumist tasuks vormistada reisikindlustus, seda ka Euroopa Liidus reisides.
  • Välisriigist helistades on haigekassa infonumber +372 669 6630. Lisainfo ravivõimaluste kohta ning taotlusvormid on leitavad haigekassa kodulehelt www.haigekassa.ee.

Miks on reisides vaja ka erakindlustust?

Vajaminev arstiabi ei ole tasuta – maksta tuleb mõned tasud, nagu visiidi- ja voodipäevatasu asukohamaa hindade järgi. Neid tasusid ega riikidevahelise transpordi kulusid haigekassa ei korva. Lisaks tuleb Euroopa ravikindlustuskaardi alusel arstiabi saamiseks pöörduda sealse riigi ravikindlustusega seotud raviasutusse, mitte erakliinikusse. Euroopa ravikindlustuskaarti aktsepteeritakse ainult riikliku ravikindlustusega seotud raviasutustes. Seega ei kata kaart erahaiglas tekkinud kulutusi. Need kulud võivad aga ulatuda kümnetesse tuhandetesse eurodesse. Seetõttu soovitame enne reisile minekut alati lisaks ka erakindlustuse vormistada. Erakindlustus, sõltuvalt kindlustusleppest, katab üldjuhul needki kulud, mida haigekassa ei kata.

Erakindlustus tuleks kindlasti hankida ka liikmesriikidest väljapoole reisides, seal Euroopa ravikindlustuskaart ei kehti ning toimunud õnnetuse korral tuleks patsiendil ravikulude eest ise tasuda.