Briti uuring: eeskujulikud õpilased tarbivad rohkem kanepit ja alkoholi

Kanep võib noortele tekitada südamehaigusi.

FOTO: SCANPIX

Briti teismelised, kes saavad koolis kõrgemaid hindeid, on küll harvemad sigarettide suitsetajad, kuid kanepi ja alkoholi tarbimine on võrreldes madalamaid hindeid saavate õpilastega suurem.

Londoni ülikooli kolledži uuringu tulemused avalikustati kolmapäeval ajakirjas British Medical Journal Open, kirjutas CNN. «Mõni inimene lihtsalt arvab, et targemad inimesed on agaramad eksperimenteerima,» ütlesid uuringu kaasautorid James Williams ja Gareth Hagger-Johnson. «Meie uuring näitab, et noorena omaks võetud tarbimisharjumused kanduvad edasi ka täiskasvanuikka.»

2014. aasta lõpus nägi Inglismaa, et nende noorte - 14-aastaste - hulgas on joomine ja suitsetamine muutunud harvemaks. 2004. aastal läbi viidud uuringust selgus, et 14-aastastest Inglismaa elanikest suitsetavad regulaarselt 12 protsenti, vähemalt korra nädalas tarbivad alkoholi 23 protsenti ja 17 protsenti ütlesid, et nad on kanepit proovinud. Kümme aastat hiljem olid need arvud vastavalt 4; 6 ja 9 protsenti.

Suurbritannias on alkohol lubatud alates 18. eluaastast, aga 16- ja 17-aastastele on vanema juuresolekul söögi kõrvale alkoholi tarbimine, kuid mitte ise ostmine, lubatud.

Seega on ajapikku olukord paremaks läinud, aga miks mõned teismelised siiski narkootikumidest huvitatud on pani Williamsit ja Hagger-Johnsonit läbi viima uuringut, kus osales 6000 õpilast üle Inglismaa era- ja tavakoolide.

Kasutades küsitlust võeti vaatluse alla iga õpilase, suitsetamise ja joomise ning kanepi tarbimise harjumused alates 13-14-aastasest peale kuni 19-20-aastaseks saamiseni. Õpilaste õpiharjumuste aluseks võeti riigisisene test, mis tuli neil koolis teha 11-aastaselt.

Tulemused

Uuringust selgus, et varajases teismeeas kaldusid paremate tulemustega õpilased pigem jooma ning halvemate tulemustega õpilased pigem suitsetama. Selles vanuses olid noored rohkem nõus rääkima ka oma kanepiharjumustest.

Hilisemas teismeeas jõid paremate tulemustega õpilased kuni kaks korda rohkem oma klassikaaslastest, kellel hariduse omandamisega nii hästi ei läinud, kuigi nad ei kippunud otseselt läbustama. Võrreldes samal perioodil kanepi tarbimist, siis olid viielised õpilased palju altimad ka seda proovima.

Uurijate sõnul on sellele üks loogiline seletus. «Võimekamad õpilased on rohkem avatud kanepit proovima, sest nad teavad sellest ja selle mõjudest ning seadusega pahuksisse sattumisest rohkem, see omakorda paneb neid asja vastu veelgi rohkem huvi tundma,» ütlesid uuringu kaasautorid.

Teine põhjus võib olla ka see, et edukamad õpilased saavad läbi vanemate õpilastega ja need omakorda mõjutavad nooremaid proovima nii alkoholi kui kanepit.