L, 26.09.2020

Tallinn plaanib sünnitusmajad kolida mujale

Praegu saadavad pealinna sünnitusmajad väga raskes seisus lapsed Tallinna lastehaiglasse.

FOTO: Tairo Lutter

Pikki aastaid Tallinnas töötanud sünnitusmajad peaksid mõne aja pärast vahetama asukohta ning saama endale täiesti uued ruumid.

«Meie projekt näeb ette kahte sünnitusmaja, üks jääb (Lasnamäele rajatava – toim) Tallinna haigla juurde ja teine tuleb Põhja-Eesti regionaalhaigla juurde,» rääkis Tallinna abilinnapea Merike Martinson. Praegu on Tallinnas kaks sünnitusmaja, millest kesklinnas asuv on Ida-Tallinna keskhaigla osa, Pelgulinnas asuv haigla aga kuulub Lääne-Tallinna keskhaiglale.

Plaanide kohaselt peaksid kaks uut haiglat olema valmis vastu võtma ligikaudu 8000 sünnitust aastas, pool neist Lasna- ja teine pool Mustamäel.

«Üks sünnitusmaja sellisele suurele regioonile ei ole juba epidemioloogiliselt õige,» on Martinson veendunud. Praegu sünnib pealinnas umbes 7500 last aastas. «Me näeme rahvaarvu kasvutendentsi ja äkki sünnib lapsi peresse mitte üks, vaid kolm ja neli,» lisas Martinson.

Abilinnapea sõnul kinnitati juba 2008. aastal detailplaneering, mis nägi ette Tallinna lastehaiglaga ühenduses oleva uue sünnitusmaja rajamist  Mustamäele. Uus haigla on planeeritud lastehaigla vastsündinute maja külge L-tähe kujulise hoonena. «Praegu vaadati ümber parkimine ja parkimismaja tõttu muudeti detailplaneeringut, kuid haigla osa jäi selliseks nagu 2008. aastal,» selgitas abilinnapea.

Martinson rõhutas, et uute sünnitusmajade rajamine on osa Tallinna haigla projektist ja seetõttu ei toimu see kohe. «See juhtub heal juhul aastal 2024, mitte varem,» lisas ta. Abilinnapea sõnul on Tallinna Haigla täiesti uus taristu ja organisatsioon ning enne uue haigla valmimist liituvad Lääne- ja Ida-Tallinna keskhaigla.

«Eks arstid ise valivad, kuhu nad tööle lähevad, kas uude haiglasse Lasnamäel või Põhja-Eesti regionaalhaigla juurde.»

Hädavajalik uus keskus

Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuameti juhataja Vahur Keldrima sõnul plaanib linn rajada lastehaigla territooriumile perinataalkeskuse, mis ühendab endas nii sünnituseelse osakonna rasedusaegsete uuringute tegemiseks, sünnitusosakonna ja neonatoloogia (vastsündinute) osakonna keerulise sünnilooga ja enneaegselt sündinud vastsündinute raviks ja hoolduseks.

«Maailmapraktika näidetel on selline kombineeritud raviasutus oluline vastsündinute viivitamatu ravi alustamiseks elulistel näidustustel ja imikusuremuse langetamiseks.»

Perinataalkeskus teenindab eeskätt Tallinna sünnitajaid, olles samal ajal regionaalseks keskuseks Põhja-Eesti sünnitajatele, eeskätt raseduspatoloogiaga naistele.

Abilinnapea sõnul praegu Tallinna lastehaiglas perinataalkeskust pole, on olemas lastekliinik koos lasteteenistusega. «Ida-Tallinna keskhaigla ütleb, et neil on perinataalkeskus, aga neil puudub sellest üks osa – mitmeprofiilne lastehaigla,» rääkis abilinnapea. Ta lisas, et kui lasterialad puuduvad, siis ei ole tegu kaasaegse perinataalkeskusega. Kui aga Mustamäel valmib uus haigla koos perinataalkeskusega, siis pole vaja vastsündinuid ühest haiglast teise viia.

Eraldi haiglad peavad jääma

Sotsiaalministeerium peab mõistlikuks kahe sünnitusmaja olemasolu Tallinnas. «Ida-Tallinna ja Lääne-Tallinna keskhaigla liitmine Tallinna haiglaks ja uude asukohta kokkukolimine tingib vajaduse vaadata üle ka Põhja-Eesti osutatav abi,» ütles sotsiaalministeeriumi pressiesindaja Ivan Lavrentjev.

Ministeerium rõhutab, et tegu ei oleks mitte uue haigla rajamisega Tallinna, vaid kahe asukoha säilitamisega Tallinnas sünnitusabi andmisel. «Praegu on tegemist väga algse faasiga, mistõttu ei ole enamat kommenteerida,» ütles Lavrentjev.

Ka Tallinna tervishoiuameti juhataja Vahur Keldrima sõnul puudub hetkel täpsustatud ajagraafik perinataalkeskuse rajamiseks. Lähiajal kuulutatakse välja riigihange Tallinna Haiga funktsionaalse arengukava II etapi koostamiseks. Seejärel otsustakse ka uute rajatiste ehitusjärjekord.

Alles pärast Tallinna Haigla ja perinataalkeskuse valmimist läheb senise kahe sünnitusmaja tegevus üle ehitatavatesse tervishoiuasutustesse.

Loogiline samm

Lääne-Tallinna keskhaigla naistekliiniku juhataja dr Piret Veeruse sõnul on kõrgema taseme naistekliiniku-sünnitusmaja asukoht Tallinna lastehaigla ja Põhja-Eesti regionaalhaigla läheduses loogiline. «Küll aga on uue sünnitusmaja teemaliste ühiste arutelude käigus leitud, et uue naistekliiniku-sünnitusmaja ehitamisel ei tekiks pealinna mitte kolm sünnitusmaja, vaid ühe olemasoleva sünnitusmaja töömaht liiguks uude ehitatavasse sünnitusmajja, kuid praegu ei ole selles osas veel midagi kindlat otsustatud,» sõnas arst.

Sünnid Lääne-Tallinna keskhaiglas

2013 – 3389 last

2014 – 3489 last

2015 – 3637 last

2016 – 3332 last

Lääne-Tallinna keskhaigla naistekliinikus ehk Pelgulinna sünnitusmajas sünnib igal aastal umbes 3500 last. «Seoses Tallinna ja Harjumaa elanikkonna suurenemisega, eriti noorema elanikkonna poolest, ei ole oodata sünnituste arvu langemist Tallinnas,» sõnas Veerus.

Ida-Tallinna keskhaigla naistekliiniku juhataja dr Lee Tammemäe sõnul on uue sünnitusmaja rajamise uudis veel sedavõrd värske, et täpsemaid kommentaare on vara jagada. «Keskhaigla sünnitusmaja jätkab oma tööd endises rütmis,» ütles Tammemäe.

Sünnid Ida-Tallinna keskhaiglas

2013 – 3727 last

2014 – 3869 last

2015 – 3977 last

2016 – 4382 last

Mida kujutab endast uus meditsiinikorpus Mustamäel

Tallinna linnavalitsus võttis 8. märtsil vastu Retke tee 34 / Tervise 28 krundi detailplaneeringu, millega soovitakse luua Tallinna lastehaiglale võimalused haiglakompleksi laiendamiseks. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on alale ehitusõiguse määramine olemasoleva seitsmekorruselise haiglakompleksi laiendamiseks, kuni kuue maapealse ja ühe maa-aluse korrusega haiglahoone (D korpus) rajamiseks ning kuni kuue maapealse ja ühe maa-aluse korrusega parkimismaja ehitamiseks.

Parkimismaja katusele on ette nähtud helikopteriplats ja parkimismaja teenindaks nii Tallinna lastehaigla kui ka Põhja-Eesti regionaalhaigla külastajaid. Hoonele on kavandatud maa-alune tunnel, mille kaudu pääseb lastehaiglasse ja regionaalhaiglasse. Parkimismajja on kavandatud 681 parkimiskohta.

Allikas: Raepress