Sisuturundus

Jälgi soovitusi ja enneta! Kuidas ka kõrges eas olla aktiivne ja säilitada tugev tervis?

Eesti Haigekassa terviseedenduse konverents keskendub vanemaealiste inimeste tervisele ja elukvaliteedile.

Konverentsil tutvustab üle-euroopalise vanemaealiste uuringu SHARE 2015 aasta Eesti tulemusi Tiina Tambaum Tallinna Ülikooli demograafia keskusest. Professor Martin Prince Londoni King`s College`ist räägib kognitiivsest vananemisest ja dementsusest ning vanemaealiste vaimsest tervisest ja seda mõjutavatest teguritest laiemalt. Eakate kodude ohutusest annab ülevaate ja tutvustab ennetustöö võimalusi Tauno Suurkivi Päästeametist. Konverentsil toimub kolm paralleelsessiooni, millest esimeses tutvustavad Tallinna Ülikooli kunstiteraapia õppejõud erinevate loovteraapiate rakendamise võimalusi aktiivsena vananemise toetamisel ning Anu Jonuks MTÜ65B-st jagab praktilisi soovitusi mäluhäirete ennetamisest. Teises sessioonis jagatakse eakate endi algatatud ja kohalike omavalitsuste toetatud erinevaid praktikaid Eestist liiklusohutuse, sotsiaalse kaasatuse ja aktiivse elustiili edendamisest. Kolmandas sessioonis keskendutakse kroonilise haigusega inimeste toimetuleku toetamise võimalustele tervishoiu- ja sotsiaalsektori koostöös.

Konverentsi viimases osas keskendub geriaater Kai Saks eaka patsiendiga suhtlemisele ning Sentab OÜ juht Tarmo Pihl tutvustab Euroopa H2020 projekti raames läbi viidud eakate aktiivust, sotsiaalset läbikäimist ja käitumist käsitlevaid uuringuid.