Lugeja küsib: kas perearstil on õigus mind nimistust välja arvata?

Perearst. Pilt on illustratiivne.

FOTO: PantherMedia / Scanpix / Phovoi R.

«Mul on perearst ühes linnas, kuid hiljuti kolisin teise. Kui end nüüd uues kohas ametlikult arvele võtan, siis kas mind arvatakse perearsti nimistust välja? Kui ei, siis kas arstil endal on õigus mind nimistust välja arvata või saan ise otsustada, kas valin uue arsti?» uuris lugeja.

Küsimusele vastab terviseameti esmatasandi tervishoiu osakonna spetsialist Kaja-Liis Pall.

Perearstil ei ole võimalik patsiente nimistus välja määrata. Kui isik vahetab elukohta, on tal võimalik vahetada ka perearsti. Perearsti vahetamiseks tuleb uuele perearstile esitada nimistusse registreerimise kohta avaldus. Avaldus tuleb esitada kas kirjalikult või tähitud kirjaga posti teel või elektrooniliselt digitaalallkirjastatuna e-posti teel.

Nimistusse registreerumisest või registreerumisest keeldumisest teavitab perearst patsienti kirjalikult seitsme tööpäeva jooksul registreerimisavalduse esitamisest arvates ning keeldumisel märgib ära ka keeldumise põhjuse.

Perearst võib keelduda patsiendi võtmisest oma nimistusse juhul, kui perearsti nimistu on ületanud talle määratud piirsuuruse (2000 isikut või 2400 isikut) või kui patsiendi rahvastikuregistri elukoha aadress ei ole selle perearsti teeninduspiirkonnas.

Rohkem informatsiooni perearsti vahetamise ja valimise kohta leiad siit.