Narkolepsiakahtlused tuleb lisada gripivaktsiini infole

Seagripivaktsiin Pandemrix

FOTO: SCANPIX

Euroopa ravimiameti inimravimite komitee (CHMP) soovitab täiendada gripivaktsiini Pandemrixi ravimiinfot. Sinna tuleks lisada vaktsiini ja narkolepsia seosele osutavate uuringute tulemused ning soovitus enne laste ja noorte vaktsineerimist kasu-riski suhet tõsiselt kaaluda.

CHMP hindas kõiki olemasolevaid andmeid narkolepsia tekke võimaliku seose kohta lastel ja noorukitel, sealhulgas uusi andmeid Rootsist ja Prantsusmaalt. CHMP hinnangul tugevdab uus tõendusmaterjal lisaks varasematele andmetele Soomes ilmnenud ohusignaali. Samas on need andmed metoodiliselt puudulikud.

Kuna Pandemrixi ja narkolepsia vahelist seost uuritakse edasi, kehtivad praegused soovitused seni, kuni selguvad Euroopa uuringu tulemused. Uuring peaks lõpule jõudma selle aasta juulikuus.

Lisaks üheksat Euroopa riiki hõlmavale uuringule on vaktsiini tootval ravimifirmal GSK käimas uuring Kanadas. Ka viimase tulemused peaksid selguma suvel.