Statistika: enim jõuavad psühhiaatri juurde naised ning väikesed poisid

Laste peavalu kõige olulisemad põhjused on stress ja õppimispinge.

FOTO: Caro/ScanPix

Kuigi mullu vähenes psühhiaatri vastuvõttude ja patsientide arv, diagnoositi siiski psüühika- ja käitumishäireid veidi rohkem kui aasta varem.

Psühhiaatriateenuse osutajatelt kogutud andmete põhjal pöördus 2016. aastal esmakordselt või korduvalt psühhiaatri ambulatoorsele vastuvõtule 99 388 inimest. Seda on ligi kaks protsenti vähem kui 2015. aastal, selgub Tervise Arengu Instituudi (TAI) tervisestatistika ja terviseuuringute andmetest. Vastuvõtule pöördunud inimeste hulk on vähenenud alates 2013. aastast.

Esialgsete andmete põhjal oli mullu Eestis kokku ligi 247 000 psühhiaatri vastuvõttu. Ühe haigusjuhuga seotud vastuvõtte oli keskmiselt 2,7, aasta varem oli see arv 2,8. Enamasti külastab psühhiaatrit rohkem naisi kui mehi, kuid 0–14-aastaste patsientide hulgas on poisse kaks korda enam kui tüdrukuid.

Psüühika- või käitumishäire diagnoositi psühhiaatri vastuvõtul viibinud 91 033 isikul, mis on 3,3 protsenti rohkem kui 2015. aastal. Ülejäänud patsiendid tunnistas psühhiaater terveks või diagnoosis neil närvisüsteemihaiguse. Esmakordselt registreeriti psüühika- või käitumishäire 25 732 korral (2,7 protsenti rohkem kui aasta varem).

Psühhiaatria haiglaravile suunatute arv on viimastel aastatel vähenenud ja neid oli viis protsenti vähem kui 2015. aastal, ravi pikkus oli keskmiselt 18 päeva.

Psüühika- ja käitumishäiretest on levinuimad neurootilised ja stressiga seotud häired ning meeleoluhäired, mida diagnoositi vastavalt 24 ja 21 protsendil juhtudest. Uutest haigusjuhtudest kolmandikul diagnoositigi neurootilised ja stressiga seotud häired, sealhulgas viis juhtu iga 1000 mehe ja ligi kaheksa juhtu iga 1000 naise kohta.

Naistel oli sageduselt teiseks uute diagnooside rühmaks meeleoluhäired – enam kui viis juhtu iga 1000 naise kohta. Meestel on teiseks enam levinud diagnoosiks psühhoaktiivsete ainete (alkohol, narkootikumid) tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäire, mida esines ligi viiendikul psühhiaatri vastuvõtul käinud meestest. Sellise diagnoosiga mehi oli neli korda rohkem kui naisi ja uutest haigusjuhtudest registreeriti neli juhtu iga 1000 mehe kohta.

Psühhoaktiivsete ainete kasutamisest tingitud psüühikahäiretest registreeriti 2016. aastal 67 protsenti alkoholi ja 19 protsenti opioidide kasutamise tõttu. Pool juhtudest oli seotud psühhoaktiivse aine sõltuvusega.

Psüühika- ja käitumishäirete statistikaga saab tutvuda TAI tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis.