Medscape'i küsitlus: enamikke arste on solvatud ja ähvardatud

Vägivald.

FOTO: Raigo Pajula / Postimees

Tervishoiuteenuste osutajate töökeskkond võib vahel olla päris mürgine - enamik Medscape'i küsitlusele vastanutest ütles, et on olnud patsientide või kolleegide verbaalse või füüsilise vägivalla ohvrid.

Lisaks ütles enamik, et nad on olnud vägivalla tunnistajaks, kirjutab meditsiiniuudiste portaal Med24. Valdav osa vastajaid lisas, et on saanud vaid väga vähe väljaõpet sellistele rünnakutele reageerimiseks ja reegleid, mis neid kaitseks, on liiga vähe.

Medscape viis küsitluse läbi juulis peale seda, kui endine kolleeg tappis 32-aastase New Yorki perearsti Tracy Sin-Yee Tami ja vigastas veel mitmeid töötajaid ning üht patsienti, sooritades seejärel enesetapu.

2389 vastajast 88 protsenti - nende seas õed, arstid, apteekrid ja muud tervishoiuteenuse osutajad - tunnistasid, et neid on solvatud ja 76 protsenti ütles, et on sattunud ähvarduste ohvriks. Ligi kaks viiendikku ütles, et on kogenud füüsilist vägivalda ja 30 protsenti oli kogenud seksuaalset ahistamist.

92 protsenti ütles, et on näinud pealt verbaalset ahistamist ja 81 protsenti, et on näinud pealt ähvardamist. 55 protsenti ütles, et on olnud füüsilise vägivalla tunnistajaks.

Kõige sagedamini tegutses ründaja vaimsete probleemide tõttu või mingite ainete kuritarvitamisel. Mõned küsitlusele vastajad ütlesid, et on kogenud vägivalda või olnud selle tunnistajaks, kui patsiendid või nende pered ei olnud rahul arstilt saadud vastustega. 38 protsenti ütles, et inimesed olid ärritunud pika ooteaja tõttu ja 26 protsenti tõdes, et agressiivse käitumise tingis halbade uudiste kuulmine. 17 protsendi sõnul oli vägivald reaktsioon ülerahvastatusele ja veerand ütles, et tegemist oli ärritunud töökaaslasega.

Loe pikemalt Med24 portaalist.