L, 19.09.2020

Üürivaidlus jätkub: Apotheka saab kohtuotsuseni PERHis jätkata
Täiendatud kl 16.53

Ravimid apteegi riiulil.

FOTO: Jaanus Lensment

Tartu halduskohus rahuldas eile Terve Pere Apteek OÜ (TPA) esialgse õiguskaitse taotluse ja apteek saab kohtuotsuseni regionaalhaiglas tegutseda.

«Mul on hea meel, et hoolimata ühekülgsest meediakajastusest ning ravimiameti, PERHi ja Benu rünnakutest jõudis kohus siiski õiglasele järeldusele,» teatas TPA juhatuse liige Kadri Ulla.

Kohus ei andnud hinnangut ravimiameti peadirektori tegevusele

Ravimiameti peadirektor Kristin Raudsepp ütles, et TPA väide ravimiameti kallutatusest ei vasta tõele, sest kohus ei ole esialgse õiguskaitsega andnud hinnangut ravimiameti ega TPA kaebuse kohta.

Ka Tartu halduskohus teatas esialgse õiguskaitse taotluse rahuldamise määruse kohta, et kohus ei ole andnud hinnangut ravimiameti peadirektori tegevusele. Kohtu sõnul lahendati õiguslikku küsimust, kas kaebajal on kaebuse lahendamise ajal õigus pakkuda apteegiteenust.

Esialgse õiguskaitse taotluse esitas apteek kohtule kaebuses, millega taotleb ravimiameti 5. oktoobri otsuse tühistamist. Viimasega peatati osaliselt apteegi tegevusloa kehtivus Tallinnas Sütiste tee 19. Ravimiamet põhjendas seisukohta sellega, et apteegil ei ole alates selle aasta 1. oktoobrist teenuse osutamiseks Põhja-Eesti regionaalhaiglaga kehtivat üürilepingut viimase pinna kasutamiseks.

Esialgse õiguskaitse peamine eesmärk on tagada kaebaja õiguste esialgne kaitse, kui see võib hiljem osutuda kohtuotsusega oluliselt raskendatuks või võimatuks. Kohtu esialgse hinnangu järgi ei saa kaebust praeguses etapis pidada perspektiivituks. Kui kohus oleks kaebaja taotluse rahuldamata jätnud, ei saaks apteek kohtumenetluse ajal vaidlusaluses kohas teenust osutada. Esialgse õiguskaitse taotluse osas seisukoha võtmine ei ole aga kaebuse sisuline lahendamine.

Halduskohus leidis, et kuna apteek ja PERH vaidlevad pooleliolevas Harju maakohtu menetletavas tsiviilasjas ruumide edasise kasutamise õiguspärasuse üle, ei ole nendevaheline eraõiguslik asjaolu praegu selge. Halduskohtule esitatud dokumentidest ei nähtu, et avalik huvi ja puudutatud isikute õiguseks saaks kahjustatud, kui kohus peatab vaidlustatud otsuse kehtivuse.

Kohus leidis, et vaidlusaluse tegevusloa kehtivusest ei sõltu ruumide valdamine ega nende kasutamise õiguslik alus. Kehtiv tegevusluba ei ole ruumide õiguspärase valdamise eeldus. Seda, kas ruumide kasutamiseks on õiguslik alus või mitte, vaieldakse maakohtumenetluses. Kui viimases peaks selguma, et apteegil puudus alates 1. oktoobrist ruumide kasutamiseks õiguslik alus, on nii PERHil kui ka rendipinda samuti kasutada soovival BENU Apteek Eesti OÜ-l õigus kasutada kaebaja vastu eraõiguslikke õiguskatsevahendeid. Seega ei kahjusta tegevusloa kehtivus pöördumatult PERHi ega võimaliku tulevase uue teenusepakkuja huve ega õigusi.

Kohus märkis, et apteegil ja ravimiametil on vajadusel õigus taotleda eilse määruse igas menetlusstaadiumis tühistamist või selle muutmist. Vajadusel arutab kohus esialgse õiguskaitse kohaldamise küsimust pooltega ka 14. novembril toimuval kohtuistungil. Hiljemalt kohtuotsuse tegemisega otsustab kohus esialgse õiguskaitse kohaldamise küsimuse uuesti. Eilne määrus on vaidlustatav Tartu ringkonnakohtus 15 päeva jooksul.

Oodatakse kohtuotsust

Regionaalhaigla tõdes, et apteegipinna üürivaidlus jätkub ja ootab jätkuvalt kohtuotsust. Haigla ootab pingsalt kohtuotsust regionaalhaigla poolt Terve Pere Apteek OÜ vastu apteegi üüripinna vabastamise nõudes toimuvas kohtuasjas, samuti halduskohtu otsust ravimiameti ja Terve Pere Apteek OÜ vahelises vaidluses. «Kahjuks peab regionaalhaigla praegust olukorda taluma kuni kohtuotsuseni,» teatas regionaalhaigla.

Ravimiameti peadirektori sõnul ei ole Terve Pere Apteek OÜ seni esitanud ravimiametile tegevusloa vastavuse kontrollimiseks vajalikke dokumente. «Terve Pere Apteek OÜ püüd antud üürivaidluses riigiametit mustata on pretsedenditu. Asjakohane on oma õigusi kaitsta kohtus, kuid samas on esitatud avalikkuses ebakohaseid väärtushinnanguid ja süüdistusi ravimiameti ja selle töötajate suhtes, kes täidavad järelevalve kohustusi,» lausus Raudsepp.

TPA: Vähihaiged ei saa ravimeid

«Oleme end halliks muretsenud oma patsientide pärast kogu selle aja, mil meie apteegil oli keelatud neile ravimeid väljastada,» lausus Ulla.

Tema väitel ei suutnud PERHile lähim teine apteek, mis kuulub Benu apteegiketti, peaaegu nädala jooksul ajast, mil sai teatavaks ravimiameti keeld, tagada onkoloogiliste ravimite kättesaadavust väga raskes olukorras patsientidele. «Samal ajal PERH ja ravimiamet sõna otseses mõttes valetasid avalikkusele öeldes, et kõik ravimid on kättesaadavad ühest Benu apteegist. Saime murekirju patsientidelt, et Benu apteegis pole vajaminevat ravimit saadaval. See oli emotsionaalselt väga raske,» ütles ta.

Ulla sõnul mobiliseeriti seetõttu kõik jõud, et avada teine PERHi ekspertapteek Tallinnas Akadeemia tee Konsumis (Akadeemia tee 35), kus on saadaval kõik ka kõige vähelevinumad ravimid, et ükski keerulise raviskeemiga patsient ei jääks vajamineva abita.

Ravimiameti peadirektori Kristin Raudsepp ütles ravimite kättesaadavust kommenteerides, et ameti poole pöördus neli inimest, kellest ühel oli probleem konkreetse ravimi kohe kättesaamisega. «Ka PERH ja lähedalasuvad apteegid on meile teadaolevalt teinud kõik endast oleneva, et ravimite saamisel ei tekiks probleeme,» lausus Raudsepp.

PERHi naabermajas tegutseb ettevõtjast proviisorile kuuluv Lepistiku apteek, mis kasutab Benu kaubamärki. «Kui selgus, et PERHis tegutsenud apteek ei koli hoolimata üürilepingu lõppemisest pinnalt välja ning võib seetõttu kaotada tegevusloa, aitasime Lepistiku apteegi omanikul kiiresti sortimenti laiendada ja laoseisu suurendada,» ütles Tamro Eesti tegevjuht Janno Kurg.

Tema sõnul kinnitas Lepistiku apteek neid varustavale Tamro Eesti müügiosakonnale, et ükski Lepistiku apteeki külastanud patsient ei ole nende päevade jooksul soovitud ravimiteta, sh onkoloogiliste ravimiteta, jäänud. «Kui ravimit kohe kohal ei olnud, siis telliti, mida tuleb vahel ette,» ütles Kurg. Ta lisas, et ravimid olid kohal tunni aja jooksul ja selliseid tellimusi oli kaks.

«Meieni on jõudnud üks konkreetne kaebus, mille paikapidavust oli võimalik kontrollida ning see osutus alusetuks. Väidetav klient olevat soovinud osta Temodali, kuid pole ühtegi kinnitust, et selline patsient oleks apteegis tõepoolest käinud ning seda ravimit soovinud,» ütles Tamro Eesti tegevjuht.

Ta lisas, et apteegis on olemas vastavalt kehtivale seadusele Temodali analoog Temozolomide Teva. «Apteegil on kohustus pakkuda hinnakokkuleppega ravimit. Temodalil hinnakokkulepet ei ole. Kui sellise sooviga patsient oleks tegelikult apteegis käinud, oleks Lepistiku apteek saanud talle ka lahenduse pakkuda,» rääkis Kurg.

Probleem üüripinnaga 

Pärast üürilepingu lõppemist Põhja-Eesti regionaalhaigla apteegipinnalt välja kolimisest keeldunud Terve Pere Apteek OÜ leidis, et ravimiamet võtab üürivaidluses kohtuniku rolli ning regionaalhaigla apteegipinna konkurss polnud kooskõlas Eesti seaduse ja hea tavaga.

Regionaalhaigla korraldas apteegipinnale üürniku leidmiseks avaliku konkursi, mida ei võitnud seni pinda üürinud Terve Pere Apteek, vaid Benu apteek. Terve Pere Apteek OÜ polnud aga nõus üüripinnalt välja kolima. Ravimiameti teatel ei võinud Terve Pere Apteek OÜ enam 9. oktoobrist regionaalhaigla apteegis ravimeid väljastada.

Ravimiamet peatas osaliselt PERHis apteegis tegutseva Terve Pere Apteek OÜ tegevusloa kuni ettevõte esitab kehtiva üürilepingu. Ravimiamet teatas, et ei sekku regionaalhaigla ja Terve Pere Apteek OÜ üürivaidlusesse. Ameti sõnul on nende ülesanne kontrollida tegevusloa omaja vastavust tegevusloa nõuetele.