Riik tõhustab võitlust HIV epideemia pidurdamiseks

HIV testimine.

FOTO: Urmas Luik/Pärnu Postimees

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski esitab täna, üleilmsel AIDSi ohvrite mälestuspäeval, valitsusele kinnitamiseks sotsiaalministeeriumi ja TAI koostöös valminud riikliku HIV tegevuskava, millega riik plaanib astuda jõulisi samme HIV epideemia peatamiseks.

«AIDSi ohvrite mälestuspäev annab võimaluse teadvustada HIV epideemiat kui probleemi, mis vajab ühiskonnas laiemat kaasamõtlemist ja tähelepanu – Eesti on Euroopas kõige kõrgema HIV levimusega riik,» ütles minister.

HIV tegevuskavaga aastateks 2017-2025 seatakse eesmärk vähendada 2025. aastaks uute HIV juhtude arvu võrreldes praegusega enam kui kaks korda. Uusi HIV juhtusid on Eestis 100 000 elaniku kohta 17, millega oleme EL-s esikohal. Mullu oli uusi juhtusid kokku 230.

HIV tegevuskava eesmärk on viia uute juhtude arv EL-i keskmisele tasemele ehk alla saja juhu aastas. Tegevustes on kavas lähtuda ÜRO ning Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) seatud 90-90-90 eesmärkidest:

  • 90 protsenti HIVi nakatunutest on teadlikud oma nakkusest;
  • 90 protsenti HIVi diagnoosiga inimestest saab ravi;
  • 90 protsendil ravi saajatest on viiruskoormus alla määratava taseme.

2016. aastal eraldati HIVi ja narkomaania leviku ohjamisele suunatud teenustele täiendavalt 600 000 eurot ning tänavu aprillis suurendati HIVi ennetuse rahastamist veel 500 000 euro võrra.

Selle rahaga on laiendatud HIV-positiivsetele ja narkosõltlastele suunatud ravi ja kahjude vähendamise teenuste kättesaadavust. Alustatud on integreeritud ARV ja opioidsõltuvuse asendusravi pakkumist Ida-Virumaal, laiendatud statsionaarse sõltuvusravi võimalusi, samuti parandatud HIV-positiivsetele suunatud juhtumikorraldusteenuse kättesaadavust.

Lisaks on Eesti infektsioonhaiguste seltsi toel väljatöötamisel HIV ravijuhend. Aprillis valitsuse heakskiidu saanud riigieelarvestrateegia aastateks 2018-2021 näeb ette viis miljonit eurot lisaks ka HIV/AIDS ravimitele.

Ossinovski selgitas, et HIV levik sai alguse süstivate narkomaanide ringis, kuid aasta-aastalt on kasvanud nakatumine sugulisel teel ja vanemate inimeste seas ning seetõttu on üha suurem ohtu rahvatervisele laiemalt.

«Samas teame, et meditsiiniliselt on võimalik HIVi levik peatada, kuna uued ravimid võimaldavad raviskeemi korrektsel järgimisel suruda viiruse alla niivõrd, et HIV enam ei levi. Seepärast peame pingutama, et üha rohkem inimesi jõuaksid testima, saaksid oma haigusest teadlikuks ning jõuaksid ravile,» lisas ta.

Epideemia algusest saati on Eestis HIV diagnoosi saanud 9492 inimest, kellest AIDS on diagnoositud novembri seisuga 512 inimesel. Tänavu on oktoobri seisuga HIV diagnoosi saanud 193 inimest. Arstide hinnangul ei ole kuni veerand nakkusekandjatest oma diagnoosist teadlikud.