Vaata, millisele vähi sõeluuringule saad minna sel aastal

Ravikindlustuse pakutud võimalus tuleks kindlasti oma tervise huvides ära kasutada.

FOTO: Esben Hansen / Panther Media / Scanpix

Kui olid vähi sõeluuringu 2017. aasta sihtrühmas, saad uuringul veel selle aasta jaanuaris tasuta ära käia. Vastasel juhul peab järgmist sõeluuringukutset taas mitu aastat ootama.

Haigekassa esmatasandi talituse peaspetsialist Made Bambus räägib Terviseuudistele peamistest muudatustest, mis 2018. aastal seoses vähi sõeluuringutega ees seisavad. 

Eestis kuulusid siiani rinnavähi sõeluuringusse sihtrühma naised vanuses 50–62. Eelmisel aastal alustas tööd haigekassa poolt ellukutsutud rinnavähi sõeluuringu töörühm, mille ühe tulemusena võeti vastu otsus, et ka Eestis hakatakse laiendama sõeluuringusse kuuluvate naiste sihtrühma. Põhjus selleks on seotud asjaoluga, et haiguskoormus kuni 70aastaste naiste hulgas on jätkuvalt kõrge ja ka Euroopa Komisjoni soovitused on sellesuunalised. Eesmärk on kaasata 50-69aastased naised.

Sihtrühma laiendatakse etapiti: 2018. aastal kaasame 50-62aastased ning 68-69aastased naised ehk 2018. aastal kuuluvad rinnavähi sõeluuringule järgmised sünniaastad: 1949, 1950, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966, 1968 (kokku 79 655 inimest).

Rinnavähi sõeluuringu töörühma teised ülesanded on seotud rinnavähi sõeluuringu läbiviimise arendamisega: näiteks sõeluuringu läbiviimise meeskond ja võrgustik, rinnavähi mammograafilisele sõeluuringule kutsumise metoodika, andmehõive ja vajalikud IT arendused, mis on eelduseks andmete edastamiseks Vähi Sõeluuringute Registrisse ning Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse standardi kogumisse, kvaliteedikontrolli küsimused.

Teist aastat kestab soolevähi sõeluuring

Sõeluuring soolevähi varajaseks avastamiseks kestab käesoleval aastal teist täisaastat. Oma olemuselt on tegemist sõeluuringuga, mille sisuks on peitvere testi ja sellele vajadusel järgneva koloskoopia läbiviimine.

Sihtgruppi kutsutakse osalema kaheaastase intervalliga. Soolevähi sõeluuring on suunatud 60–69aastastele ravikindlustatud meestele ja naistele.

Sõeluuringusse kuuluvad järgmised sünniaastad: esmakordselt osalevad sooelvähi skriiningul 1954. ja 1958. a sündinud isikud, uuesti tulevad skriinimisele 1956. aastal sündinud isikud (nemad osalesid esmakordselt 2016 a.) – kokku 45 090 isikut.

Erisuseks teistest vähisõeluuringutest võib pidada seda, et soolevähi sõeluuringut koordineerivad perearstid. Kindlasti väärib rõhutamist fakt, et tegemist on ka ainsa Eestis läbiviidava rahvastikupõhise skriininguga, kuhu on haaratud ka mehed. Et tegemist on küllalt värske sõeluuringuga, siis arendame ja jälgime seda pidevalt.

Emakakaelavähi ennetuseks vaktsineerimine

Kindlasti on emakakaelavähi ennetuses oluline uuendus ka HPV vaktsiin. 2018.–2019. aastatel kuuluvad immuniseerimiskava raames vaktsineerimisele kõik 12- kuni 14aastased tütarlapsed.

Emakakaelavähi sõeluuringule kutsutakse 2018. aastal ravikindlustatud naisi sünniaastatega 1988, 1983, 1978, 1973, 1968 ja 1963.

Jaanuaris viimane võimalus

Kui 2017 oli sinu «aastakäik» rinna- või emakakaelavähi sõeluuringu tegemiseks, aga sul jäi mingil põhjusel uuringul mullu käimata, siis tegutse kiirelt – uuringul saad tasuta ära käia veel 2018. aasta jaanuari lõpuni. Sealt edasi oodatakse sõeluuringutele juba 2018. aasta sihtrühmasid.

  • Emakakaelavähi sõeluuringu sihtrühm 2017. aastal olid: 1962., 1967., 1972., 1977., 1982. ja 1987. aastal sündinud ravikindlustatud naised.
  • Rinnavähi sõeluuringu sihtrühm 2017. aastal olid: 1955., 1957., 1959., 1961., 1963., 1965. ja 1967. aastal sündinud ravikindlustatud naised.