TAI ekspert: e-sigaretimüüjate väited kubisevad demagoogiast

E-sigaret. Foto on illustratiivne.

FOTO: JOE RAEDLE/AFP

Kuna e-sigaretti ei saa pidada ohutuks tooteks, tuleb kriitiliselt suhtuda seda pooldavasse infosse, mida levitavad eelkõige entusiastid ning müüjad, kirjutab Tervise Arengu Instituudi (TAI) tubakavaldkonna vanemspetsialist Minni Saapar Terviseinfo blogis

E-sigaret on elektrooniline vahend, mida kasutatakse nikotiini manustamiseks või ka nikotiinita e-vedeliku aurustamiseks ja sissehingamiseks. Põhilised e-sigareti kasutajad on alla 25-aastased mehed. Aeg-ajalt kerkivad meedias esile e-sigaretimüüjate turunduslikud seisukohad, mis muuhulgas ründavad e-sigareti kasutamist mittepropageerivaid asutusi. Tihti esitletakse neis e-sigaretti kui päästerõngast kõigi suitsetamisega seotud probleemide lahendamiseks ning pisendatakse selle tarvitamisega seotud ohte.

Nii e-sigareti kui ka tavalise sigareti tarvitamine on keelatud alaealistele ning samuti mitmetes kohtades avalikus ruumis (koolide territooriumid, jalakäijate tunnelid, korterelamute trepikojad, toitlustusasutused, poed jm). Praeguseks on selge, et e-sigaret ei ole tervisele ohutu. Ka tema efektiivsus suitsetamisest loobumisel ei ole tõestatud, üksikuuringud on saanud erinevaid tulemusi ja neid valikuliselt välja noppides võib tõestada just seda, mida soovitakse. Süstemaatilistes ülevaadetes ei leita e-sigareti tarvitamisel olulist mõju suitsetamisest loobumisele. Lisaks on oht e-sigaretti loobumiseks kasutades hoopis sellest sõltuvusse jääda.

E-sigareti näol ei ole tegemist meditsiiniseadmega ning seega puudub ka toodetel vastav järelvalve. Mida täpselt e-sigareti suitsetaja endale sisse hingab, ei tea keegi, kuna ka ühe partii raames võib e-vedelike koostis oluliselt varieeruda. Põhiline väide, nagu hingataks e-sigaretti tarvitades sisse vaid (nikotiiniga) veeauru, on paraku demagoogia ning ei vasta tõele.

E-sigaretiga kaasnevad rahvastiku tasandil ka muud ohud: suitsetamise taasnormaliseerimine ühiskonnas, mullinätsu- ja koolamaitselised vedelikud toodete lastele ja noortele turundamiseks, sigaretiga võrdlemine mittesuitsetamisega võrdlemise asemel ohtude pisendamiseks jne. Tubakatootjad on aru saanud, et ajal, mil suitsetamine ei ole noorte seas enam populaarne, tuleb leida uued viisid pealekasvavate põlvkondade sõltuvusse saamiseks.

Tervise Arengu Instituut kui teadus- ja arendusasutus võtab koos enamiku Euroopa teadusasutustega positsiooni mitte propageerida sõltuvushaigust põhjustavat seadet, millega kaasnevad terviseriskid, mille täpne määr selgub alles aastakümnete pärast. Seda seisukohta jagavad ka näiteks WHO ja Maailma Arstide Liit.

Erinevus riikide ja asutuste vahel on suur, näiteks Skandinaavias ja Kanadas suhtutakse e-sigarettidesse karmimalt, Suurbritannias aga pooldavamalt. Mitmed riigid on täielikult keelanud nikotiiniga e-sigaretivedelikud või e-sigaretid tervikuna. Suitsetajal on aga oluline teada, et loobumiseks on saadaval ka meditsiinilised abivahendid (nikotiini asendusravi ning kaks erinevat ravimit), mille ohutus ja efektiivsus on tõestatud.

Erinevate uute seadmete turuletulekuga kaasnevad alati info vähesusega seotud riskid, mistõttu on tähtis kriitiliselt hinnata infot, mida müüjad, entusiastid või tootjate loodud uuringufirmad oma müügihuvist lähtudes lahkelt jagavad.