E, 26.10.2020

Sotsiaalministeerium: põhimõtteliselt pole me kodusünnituse vastu

Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Ivi Normet.

FOTO: Liis Treimann

Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Ivi Normet selgitas meditsiiniportaalile mu.ee, et kuna kodusünnituse seadustamine laiendab ämmaemandate kutsealast tegevust ning mõjutab otseselt emade ja laste tervist, vajab teema põhjalikumat läbi arutamist erinevate osapooltega.


«Samas peame vajalikuks naistel ja peredel, kes on otsustanud sünnitada kodus, hinnata ära kõik sellega kaasnevad riskid ning tagada neile professionaalne abi kodusünnituse planeerimisel raseduse jooksul, sünnituse käigus ja peale sünnitust,» möönis Normet.

Järgmine kohtumine sotsiaalministeeriumi ja Eesti Ämmaemandate Ühingu vahel on planeeritud 30. juunil, kus otsustatakse edasine tegevus- ja ajakava.

Kuidas aga vältida seni, kuni vastavat regulatsiooni pole, ohtlike olukordade tekkimist? «Õigusliku regulatsiooni välja töötamine ja kehtestamine paneb paika tervishoiutöötaja kohustuse ja vastutuse kodusünnitusel osalemisel, kuid võlaõigusseadusest tulenevalt võib patsienti läbi vaadata ja talle tervishoiuteenust osutada üksnes tema nõusolekul,» ütles Normet.

«Sellest tulenevalt ei välista kodusünnituse reguleerimine sarnaste juhtumite kordumist, sest alati jääb võimalus, et kodusünnitust planeeriv naine ei soovi legaalset tervishoiuteenust ämmaemandalt, vaid sünnitab kodustes tingimustes tugiisiku juures viibimisel. Sellises olukorras vastutab naine iseenda ja oma sündimata lapse eest,» lisas ta.

Kes aga kaitseb Eestis veel sündimata lapse õigusi? Küsimusele, kes tema eest seisab, vastas terviseala asekantsler, et vastavalt tsiviilseadustikule algab inimese õigusvõime ehk siis võime kanda õigusi ja kohustusi, tema sünniga ning lõppeb surmaga.

«Alla 18-aastaste laste õigusi ja kohustusi aitavad teostada nende seaduslikud vanemad. Kui viimased pole selleks suutelised, läheb see kohustus üle eestkoste asutusele. Kodusünnituse kontekstis on tegemist lapsevanema tahteavaldusega, kas ta soovib saada meditsiinilist abi ja toetust sünnitusel või ta ei soovi. Antud kontekstis saame tulevasi lapsevanemaid riskidest informeerida ja pakkuda vastavat nõustamist,» lisas ta.