Perearstid sõlmisid sotsiaalministeeriumiga kokkuleppe

Kokkulepe sündis puudega inimeste huvides.

FOTO: Ain Protsin

Täna võttis Eesti Perearstide Selts vastu sotsiaalministeeriumi pakutud kokkuleppe, mis peaks lahendama pikale veninud tüli puudedokumentide vormistamise pärast.


Eesti Perearstide Selts ja Eesti Vabariigi sotsiaalminister leppisid kokku alljärgnevas:

1. Sotsiaalministeerium esitab puuetega inimeste sotsiaaltoetuse seaduse ja riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse ettepanekud jõustumisajaga hiljemalt 01.01.2012 riigikogule 2011. a septembri kuu jooksul.

2. Sotsiaalministeerium ja Eesti Perearstide Selts (EPS) käivitavad koostöös Eesti E-tervise Sihtasustuse ja sotsiaalkindlustusametiga (SKA) alates 01.08.2011 püsiva töövõimekaotuse ja puude raskusastme tuvastamise protsessi piloteerimise vähemalt kahes piirkonnas. EPS esitab pilootasutuste nimekirja 01.08.2011 ning osaleb uute lahenduste testijatena, kus isiku terviseandmed tehakse kättesaadavateks SKA-le ja SKA ekspertarstidele läbi tervise infosüsteemi (TIS).

3. Juhul kui esimesed piloteerimised vähemalt kahes SKA piirkonnas õnnestuvad, laiendatakse piloteerimist kõikidesse SKA piirkondadesse alates 01.09.2011.

4. EPS juhatus teeb liikmete seas aktiivset selgitustööd selle nimel, et puude ja püsiva töövõimetuse taotlejad saaksid vajalikud terviseseisundi kirjeldused kuni muudatuste jõustamiseni.

5. EPS aitab igakülgselt kaasa ja teeb teavitustööd perearstide hulgas selleks, et patsientide terviseandmed oleksid kättesaadavad SKA-le TIS vahendusel ekspertiiside tegemiseks vajalikus mahus.

Perearstide selts oli varem lubanud lõpetada 1. augustist tervisekirjelduste esitamise SKA-le, sest see tähendas nende jaoks tarbetut lisatööd. Seepeale esitas sotsiaalminister Hanno Pevkur seltsile seadusemuudatused nende töö kergendamiseks.