Valga ja Valka elanike arstimure võib saada lahenduse

Eesti-Läti piir Valgas.

FOTO: Mihkel Maripuu/Postimees

Eesti-Läti piiriülese koostöö komisjon otsustas toetada ettepanekut, millega oleks kahe riigi piirialade elanikel juba 2013. aastal võimalik pöörduda arsti poole ja saada ravi mõlemas riigis.

«Me peame esiplaanile seadma ikka elanike heaolu. Piirialadel nagu Valga ja Valka on iga täiendav võimalus arstiabi kättesaadavuse ja kvaliteedi tõstmiseks kohalike elanike jaoks väga suur samm,» ütles regionaalminister Siim Kiisler.

Sellesisulise ettepaneku on teinud ka Euroopa Komisjon, kuid seni pole see leidnud kõigi liikmesriikide heakskiitu. Kiisler ja Läti keskkonna- ja regionaalarengu minister Raimonds Vējonis jõudsid seisukohale, et Eesti ja Läti peaks selle mõtte teoks tegemata ilma kõikide EL liikmesriikide sellesisulisi otsuseid ära ootamata.

«Kuigi Euroopa Komisjoni direktiiv veel ei kehti, on Eesti ja Läti seda meelt, et inimeste parem meditsiinialane teenindamine ei peaks sõltuma riikide erimeelsustest,» selgitas Kiisler. Möödunud aasta septembris sõlmiti kahe riigi vahel ka kokkulepe piiriülese kiirabiteenuse osutamiseks.

Valkas toimunud nõupidamisel olid teemaks ka muud kahe riigi koostööd puudutavad teemad. «Otsustasime edasi minna Eesti-Läti sõnaraamatu arendamisega, samuti panustada rohkem vastastikku keeleõppesse,» tõi Kiisler välja kohtumisel arutletu. Lisaks olid päevakorras ka Valga-Valka ühise külastuskeskuse väljaarendamine, kutseõppe alase koostöö suurendamine ning raudteetranspordi arendamisega seotud küsimused.