Advokaat: patsientide eest teeb valikuid haigekassa

Advokaat Karl Kask arvab, et Villa Benita kohtuasja näol on tegemist haigekassapoolse haiglavõrgu arengukava haigla eelistamisega. Pildil Villa Benita aed.

FOTO: Liis Treimann

Advokaadibüroo Lextal vandeadvokaat Karl Kask kõneles tänasel Meditsiiniuudiste konverentsil «Vaja on muutusi!» Villa Benita juhtumist ja haiglavõrgu arengukava haiglate eelistamisest.

Kask märkis, et Villa Benitaga seotud kohtuasja näol on tegemist klassikaline haigekassapoolse haiglavõrgu arengukava haigla eelistamise juhtumiga. Jõustunud kohtulahendit asjas ei ole, vahendas Mu.ee.

«Haigekassal ei ole kohustust eelistada haiglavõrgu arengukava haiglaid ja valiku kohad on määratud põhjendamatult,» ütles advokaat.

Tema hinnangul koheldakse arengukava väliseid tegevusloaga hooldushaiglaid ebavõrdselt ning haigekassa hilisemad otsused ja lepingud tuginevad õigusvastasele valikule. Kask leidis, et haiglavõrgu arengukava haiglatega lepingute sõlmimise menetlus ei ole läbipaistev ja ka arengukava välised valikud ei ole läbipaistvad.

«Patsient ei saa ise valida teenuseosutajat, selle valiku teeb haigekassa,» tõdes advokaat. 

Arengukava haiglate eelistamine ja lepingute süsteem moonutab tema sõnul konkurentsiolukorda.

Probleemiks on ka ajale jalgu jäänud seadusandlus. Seadused on vastu võetud enne Euroopa Liiduga liitumist ning ei taga ega soodusta teenuste vaba liikumist ja õiglast konkurentsi.

Lahendustest kõneldes rõhutas Kask, et kõikidel tegevusloaga teenuseosutajatel peavad olema võrdsed võimalused.

«Kui riik on andnud tervishoiuteenuse osutajale tegevusloa, siis ei saa tegemist olla soolapuhujatega,» märkis ta.

Hüvitamisele kuuluvad teenused ja piirmäärad peaks Kase sõnul kehtestama riik ja tagada tuleb teenuste vaba liikumine, sh ka Eesti-siseselt . «Selleks tuleb muuta praegu kehtivat õigust,» nentis advokaat.