N, 24.09.2020

Sotsiaalministeerium palkab asendusarste ja -õdesid

Ivi Normet koos sotsiaalminister Hanno Pevkuriga.

FOTO: Liis Treimann

Sotsiaalministeerium kävitas perearstide ja -õdede asendussüsteemi juhtprojekti ja värbab selle tarvis meedikuid.


Sotsiaalministeerium otsib asendussüsteemis osalema arsti- ja õeharidusega inimesi, kes on valmis töötama kas osalise või täiskoormusega asendusperearstina või -õena 1. märtsist 2012 kuni 30. novembrini 2012.

«Oluline on siinkohal rõhutada, et asendusarstiks või õeks kandideeriv ja juhtprojektis osaleda sooviv inimene ei pea olema kindlasti perearsti või pereõe pädevusega. Tal peab olema arsti- või õeharidus, kuid ta võib olla ka üldarst või mõne kitsama eriala arst või õde,» selgitas terviseala asekantsler Ivi Normet.

Asendajalt eeldab ministeerium valmisolekut teha vähemalt kahenädalaste tsüklite kaupa asendusi erinevates perearstipraksistes.

Juhtprojekti käigus on asendajale garanteeritud püsiv riigipoolne valmisolekutasu ajal, mil arst või õde on valmis asendajana reaalselt töötama. Tasu suurus on arstile 489 eurot ja õele 208 eurot kuus.

Sellele lisaks maksab asendajat sooviv ja temaga töötamiseks lepingu sõlmiv perearstikeskus asendajale asendusarsti või -õe töötasu vastavalt haigekassaga sõlmitud lepingule. Sama põhimõtet soovib ministeerium rakendada ka pärast juhtprojekti lõppemist ja asendussüsteemi käivitumist.

Sooviavaldused on oodatud 30. novembrini aadressile: asendus@sm.ee. Avalduses palutakse esitada järgmised andmed: CV, asenduseks sobiv töökoormus ja periood ning piirkond, kus asendust ollakse valmis pakkuma.