Üle poolte eestimaalastest ignoreerib kutset vähi sõeluuringutele

Sõeluuring võimaldab vähki avastada 2–5 aastat enne sümptomite avaldumist.

FOTO: Tomas Anderson / PantherMedia / Scanpix

Mullu osales rinnavähi sõeluuringul 55,9 protsenti naistest, kes Tervise Arengu Instituudi (TAI) andmeil kuulusid sõeluuringule kutsutavate hulka. Madalam oli osalemine emakakaela- ja jämesoolevähi sõeluuringul – vastavalt 50,7 ja 36 protsenti, selgus TAI andmetest.

Eestis kutsutakse naisi vanuses 50–62 rinnavähi sõeluuringule iga kahe aasta järel, kui neil ei ole viimase viie aasta jooksul diagnoositud rinnavähki ja nad pole käinud mammograafia uuringul eelneva 12 kuu jooksul. 2018. aastast alates laiendati sihtrühma kuni 69-aastaste naisteni.

Eelmisel aastal oli registri andmetel rinnavähi sõeluuringule kutsutavaid naisi 61 925 (2016. aastal 55 700). Neist käis aasta jooksul sõeluuringul ehk tehti mammograafia uuring 34 625 naisele (2016. aastal 31 372), mis moodustas 55,9 protsenti kutsutavatest. Aasta varem oli osalenute hõlmatus 56,3 protsenti.

Emakakaelavähi sõeluuringule kutsutakse Eestis 30–55-aastaseid naisi iga viie aasta järel juhul, kui neil ei ole eelneva viie aasta jooksul diagnoositud emakakaelavähki. Vähi sõeluuringute registri andmetel oli mullu emakakaelavähi sõeluuringule kutsutavaid naisi 56 084 (2016. aastal 56 334). Eelmisel aastal käis sõeluuringul ehk tehti PAP-test 28 458 naisele, mis moodustas 50,7 protsenti kutsutavatest. Aasta varem tehti PAP-test 25 860 naisele, hõlmatus 45,9 protsenti.

Esmaseid rinna- ja emakakaelavähi sõeluuringu kutseid saadeti jaanuarist oktoobrini. Kui naine oli enne planeeritavat kutse saatmist juba mammograafia uuringul käinud või PAP-test tehtud, siis kutset ei saadetud. Kutset ei saadetud ka juhul, kui inimese postiaadressi andmed olid puudulikud. Sellest aastast on kõigil sõeluuringutele kutsutavatel ka digitaalne kutse patsiendiportaalis ning paberkutset pole uuringule minekuks vaja ära oodata.

Jämesoolevähi sõeluuringule kutsutakse nii mehi kui naisi vanuses 60–69 iga kahe aasta järel. Eelmisel aastal olid kutsutud sõeluuringule 60- ja 62-aastased mehed ning naised, tänavu lisandusid mehed ja naised vanuses 64 aastat. Igal aastal lisandub sõeluuringusse üks sünnikohort, kuni saavutatakse eesmärgiks vanusevahemik 60–69 aastat.

2017. aastal jämesoolevähi sõeluuringu kutseid posti teel ei saadetud, sõeluuringule kutsusid perearstikeskused või pöördusid inimesed ise nende poole. Eelmisel aastal oli kutsutuid 35 371, neist 12 735 meest ja naist osales sõeluuringus (hõlmatus 36 protsenti). Enim oli osalejaid Jõgeva, Lääne ja Võru maakonnast, kus osalesid üle poolte kutsutavatest, vastavalt 56,8, 53,9 ja 53,1 protsenti.

Tänavu kutsuti rinnavähi sõeluuringule naisi sünniaastatega 1949, 1950, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966 ja 1968 ja emakakaelavähi sõeluuringule naisi sünniaastatega 1988, 1983, 1978, 1973, 1968 ja 1963. Jämesoolevähi sõeluuringule kutsuti mehi ja naisi sünniaastatega 1954, 1956 ja 1958.

Tänavu sõeluuringu sihtrühma kuuluvatel inimestel on veel võimalik osaleda sõeluuringul kuni 2019. aasta jaanuari lõpuni. Kui te ei ole veel osalenud ning kuulute sihtrühma, ei pea te jääma ootama kutset, vaid broneerige aeg sobivas asutuses. Rinna- ja emakakaelavähi sõeluuringus osalemiseks on asutuste kontaktid leitavad haigekassa kodulehel. Jämesoolevähi sõeluuringus osalemiseks võtta ühendust oma perearstikeskusega. Kui teil on olemas kehtiv ravikindlustus, on sõeluuring tasuta. Lisainfot leiab haigekassa kodulehelt.