Euroopas tuleb müügile esimene HIV-vastane kaksikravim

Ravimid. Pilt on illustratiivne.

FOTO: Panther Media/Scanpix

HIV-ravimitele spetsialiseerunud ettevõte ViiV Healthcare, mida Eestis esindab GlaxoSmithKline, on saanud Euroopa Komisjonilt müügiloa HIV-infektsiooni raviks mõeldud esimesele kaksikravimile Juluca.

Juluca (dolutegraviir 50 mg/rilpiviriin 25 mg) on esimene registreeritud kahest toimeainest koosnev ravim, mis võimaldab HIV-positiivsetel inimestel vähendada retroviirusvastaste ravimite hulka, säilitades samal ajal traditsioonilise kolmikravi efektiivsuse. See heakskiit annab ligikaudu 810 000 Euroopas elavale HIV-positiivsele inimesele uue ravivõimaluse, milles toimeainete arvu on vähendatud, vahendas Med24.

Ravim on näidustatud täiskasvanutele, kellel on praeguse raviga saavutatud viiruse supressioon (HIV-1 RNA tase < 50 koopiat/ml) vähemalt kuus kuud ning kel varem ei ole esinenud ravi nurjumist ja teadaolevat või kahtlustatavat resistentsust ükskõik millise mittenukleosiidse pöördtranskriptaasi inhibiitori või integraasi inhibiitori suhtes. 

Euroopa AIDSi Kliinilise Seltsi juhistes on vastav raviskeem juba välja toodud ning seda soovitatakse ühe ravi vahetamise võimalusena patsientidele, kellel on viirus kontrolli all.