Räägi mudilasega: varased vestlused suurendavad lapse intelligentsust koolieas

Lapseeas peetud vestlustel on oluline roll lapse edasises arengus.

FOTO: Sergey Borisov / PantherMedia / Sergey Borisov

Kooliealise lapse keeleoskus ja IQ-tase on sõltub sellest, kui palju on mudilane pidanud täiskasvanutega vastastikusi jutuajamisi, leidis värske uuring. 

Mudilastega rääkimine ei õpeta neile ainult kõne. Varased vestlused seostuvad paremate keeleoskuste ja kõrgema IQ tasemega, kui lapsed saavad kooliealiseks, selgus ajakirjas Journal of Pediatrics avaldatud uuringus, vahendab ABC News

Teadlased alustasid uuringut 18-kuuliste kuni kaheaastaste lastega, salvestades kuue kuu jooksul kord kuus vanematelt kuuldud sõnu ning täiskasvanu ja lapse vahelisi vestlusi. Uurijad tegid järgnevad testid, kui lapsed olid 9-14-aastased.

Lapsed, kellel oli olnud rohkem vestlusi täiskasvanutega, oli 14-27 protsenti kõrgem tulemus IQ-testides, parem verbaalne arusaamine ja paremad tulemused sõnavara testides. Hiljutises lühiajalises uuringus leiti, et lastel, kellel oli oma vanematega rohkem vestlusi, oli rohkem ühendusi nende ajuosade vahel, mis hoolitsesid arusaamise ja kõne loomise eest. 

Tuntud 1995. aasta uuringus leiti, et kõrgema sotsiaalmajandusliku taustaga lapsed olid kooliealiseks saades kokkupuutunud 30 miljonit rohkema sõnaga, kui halvemal majanduslikul järjel peredest lapsed. Sellest uuringust alates on keeleõppe programmid keskendunud lapse sõnavara suurendamisele. Erinevusi laste arengus ei saa aga pelgalt kuuldud sõnade süüks panna. Hiljutise uuringu järgi on laste kaasamine vestlustesse see, mis arendab lapse keeleoskusi tema arengu tasemele kohaseks.