L, 24.10.2020

Tervishoiu kõrgkool koolitas Afganistani ämmaemandaid

Viimase 10 aasta jooksul on Afganistani naiste ligipääs tervishoiuteenustele paranenud ja vastavalt ka tervisenäitajad.

FOTO: MTÜ Mondo.

Esmaspäeval lõppeb kaheksa kuud kestnud projekt, millega Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tudengid ja õppejõud koolitasid Afganistani provintsi ämmaemandaid. 

Esmaspäeval 1. oktoobril saavad Afganistani ämmaemandad tervisekoolituse tunnistused, mis antakse üle videosilla vahendusel Eestist. Kaheksa kuud kestnud veebipõhise täiendõppekursuse, mille koostas ja viis läbi Tallinna Tervishoiu Kõrgkool (TTHK) MTÜ Mondo, läbisid 36 ämmaemanduse õppejõudu ja praktiseerivat ämmaemandat Põhja-Afganistani Faryabi provintsis.

Omanäoline digitaalne lõputseremoonia algab Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis Eesti aja järgi kell 10 mõlema riigi rahvushümni esitamisega. Enamike tseremoonial osalevate Afganistani ämmaemandate jaoks on see esimene väljasõit oma kodupiirkonnast riigi pealinna Kabuli, kus külastatakse sünnitushaiglat ja kohtutakse erialaliidu ja tervishoiu ametkondade töötajatega.

Tänaseks on täiendkoolitust kokku saanud üle 60 ämmaemanda, kes on omakorda läbi viinud tervisekasvatuslikke loenguid rohkem kui 4000 koolitüdrukule.

FOTO: MTÜ Mondo

Veebikeskkonnas Moodle loodud kursus pakkus osalejatele erialakirjandust, õppefilme ja praktilisi ülesandeid, mida ühiste arutelude ja grupitöö käigus lahendati. Kursus käsitles laia valikut teemasid - teadmisi täiendati naise elukaare, pereplaneerimise, raseduse, sünnituse ja sellele järgneva perioodi ning vastsündinu ja imiku hoolduse kohta. Osalejad viisid ise läbi tervisekasvatuslikke loenguid koolitüdrukutele, mille kaudu mitmekordistub kursuse mõju kohalikule elanikkonnale.

Provintsi keskuse Andkhoy linnas asuva Yenghi Shadab meditsiinikooli seminariruumis, kuhu olid üles seatud interneti-ühendusega arvutid ja ekraan, käis töö TTHK õppejõudude ja IT-spetsialisti juhendamisel gruppides. Igale grupile pakkusid mentorlustuge TTHK kolmanda ja neljanda kursuse tudengid. Afganistani kinnises kultuuriruumis on aktiivne grupitöö ja digiõppe meetodid ebaharilikud, eriti hindasid osalejad Skype-arutelusid TTHK mentoritega, mis aitasid vahetult mõista naiste tervise teemasid väga erinevates kultuuriruumides. Seoses sama arengukoostöö projekti edastab Torkistan raadio naiste tervist puudutavaid saateid, mis kutsuvad Faryabi naisi üles helistama tasuta nõuandeliinile. Esimesel paari kuul on nõuandeliini kasutanud kümned naised, kes saavad esmast rasedusnõustamist koolitatud ämmaemandalt.

«Vaatamata jätkuvalt kõrgetele turvariskidele ja aeganõudvale asjaajamisele oleme suutnud tänu kohalikele partneritele ja innovaatilisele e-õppele pakkuda eluliselt olulisi teenuseid naistele ja tüdrukutele Afganistani maapiirkondades. Mondol on äärmiselt hea meel, et selline praktiline koostöö Eesti ja Afganistani vahel jätkub ka 2019. aastal,» ütles MTÜ Mondo arengukoostöö valdkonnajuht Riina Kuusik-Rajasaar.

Kuus piirkondlikku meditsiinikooli on saanud kaasaegseid õppevahendeid ja haiglad sisseseadet.

FOTO: MTÜ Mondo

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Tervishariduse keskuse juhataja Silja Mets-Oja lisas: «Hea meelega jätkame samalaadseid koolitusi ka tulevikus, ühelt poolt on see väljakutse meie ämmaemanduse õppejõududele ja tudengitele, et asetada ennast korraks teise kulutuurikeskkonda ja püüda leida seal sobivaid lahendusi erinevatele situatsioonidele, teiselt poolt valmistab rõõmu kohalike ämmaemandate suur huvi koolituse vastu ja soov tõsta tüdrukute teadlikkust naiste reproduktiivtervisest. On väga oluline, et tervisekäitumise suunamist alustatakse juba lastel ning, et sellesse oleks kaasatud kogu kogukond.

Tegemist oli juba kolmanda täiendõppekursusega, mida Afganistani ämmaemandad kõrgkooli ämmaemanda õppekavalt saavad. Lisaks täiendõppele anti Andkhoy ainukesele sünnitushaiglale vajalikku meditsiinitehnikat, seati sisse nõuandeliin lapseootel naistele ja aidati tüdrukute koolide juurde ning avalikesse kohtadesse rajada välikäimlaid hügieenialase teadlikkuse tõstmiseks. Tegevused toimusid MTÜ Mondo arengukoostööprojekti «Sünnitusabi kvaliteedi ja kättesaadavuse ning tüdrukute hariduse parandamine Põhja- ja Ida-Afganistanis,» mida rahastas Eesti Välisministeerium arengukoostöö vahenditest.

Mondo on juba 10 aastat pühendunud haridusalasele arengukoostööle Põhja-ja Ida-Afganistanis. 2008. aastal Helmandi provintsi lähetatud tervishoiueksperdid aitasid üles ehitada piirkonna meditsiinisüsteemi. Alates 2011. aastast on Mondo koolitanud Põhja-ja Ida-Afganistani naisi ja erivajadusega inimesi ning toetanud tüdrukute kooli Jalalabadis, kus õpivad sõjaohvrite lapsed ja orvud. 2013. aastal alustas MTÜ Mondo koostööd Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga, et parandada Afganistani ämmaemandust õpetavate meditsiinikoolide taset ning tõsta Afganistani õppejõudude ja praktiseerivate ämmaemandate erialalisi pädevusi e-õppe vahendusel.