Kasuta võimalust: emakakaelavähi sõeluuringul on osalenud vaid viiendik naistest

Haigestumise risk on kõrgem 40.-50. eluaastates naistel, kuid haigestuda võivad ka nooremad.

FOTO: Peter Werner / PantherMedia / Peter Werner

Emakakaelavähki haigestumine püsib Eestis võrreldes eelnevate aastatega endiselt kõrge, aastas diagnoositakse vähk rohkem kui 160 naisel.

Selle aasta esimesel poolel käis emakakaelavähi sõeluuringul 21 protsenti kutsutud naistest, kuid vähi esinemissagedus on Eestis jätkuvalt kõrge.

Emakakaelavähi ennetamiseks kutsutakse ka sel aastal kampaania abil naisi osalema ennetavas uuringus, kus on võimalik näha kehas muutusi juba enne vähi teket. Uuringus osalemine on ravikindlustatud naistele tasuta. Sel aastal oodatakse emakakaelavähi ennetamise uuringule osalema naisi, kes on sündinud aastatel 1963, 1968, 1973, 1978, 1983 ja 1988.

Haigestumise risk on kõrgem 40.-50. eluaastates naistel, kuid haigestuda võivad ka nooremad. Emakakaelavähi eelne seisund võib kesta 10 kuni 15 aastat, kuid on ka kiiresti arenevaid vorme, sellpärast ongi väga oluline uuringus osaleda.

2018. aasta esimesel poolel käis emakakaelavähi sõeluuringul vaid 21 protsenti sihtrühma naistest. Kõige enam on sõeluuringul käinud naised, kes elavad Saare, Hiiu ja Lääne maakonnas. Kõige vähem aga naised, kelle elukohaks on Lääne-ja Ida-Virumaa ning Jõgevamaa.

Kuidas osaleda?

Nimeline kutse saadetakse postiga rahvastikuregistri aadressile, mistõttu on vajalik kontrollida, kas  rahvastikuregistris olev aadress on see, kus tegelikult elatakse. Seda saab kontrollida riigiportaalis eesti.ee. Kui sealsed andmed ei ole täpsed, ei pruugi kõik kutsed kahjuks uuringule oodatud naiseni jõuda. Koos paberkutsega saadetakse välja ka elektroonne kutse, mis saadetakse E-Tervise patsiendiportaali digilugu.ee. Kutset saab vaadata oma saatekirjade alt.

Kutsel on märgitud kõik uuringuid teostavad raviasutused, kuhu saab end registreerida. Nimekirja saab vaadata ka haigekassa kodulehel.

Kutset ootama jääma ei pea

Tasub meeles pidada, et uuringul osalemiseks ei pea kutset ootama jääma. Kui teie sünniaasta on tänavuste kutsesaajate nimekirjas, tuleb helistada endale kõige sobivamasse tervishoiuasutusse ning aeg uuringuks kirja panna. Registreerimisel kontrollitakse eelkõige teie sünniaastat ja ravikindlustuse kehtivust. Kui registreerite end näiteks raviasutuse tasulisele vastuvõtule, tuleb sellega koos tehtavad uuringud (sh PAP-test) tasuda ise ning neid haigekassa tagasiulatuvalt ei hüvita. Uuringule minnes võtke kindlasti kaasa isikut tõendav dokument.