Toiduliit: koolitoit peaks sisaldama rohkem täisterast pagaritooteid

FOTO: Ekaterina Fedotova / PantherMedia / Scanpix

Eesti toiduainetööstuse liit viis koolitoitlustajate seas läbi täistera pagaritoodete kasutamist käsitleva uuringu, millest selgus, et 90 protsenti koolitoitlustajatest eelistab menüüde kokkupanekul täisteratooteid.

Uuringule vastanud ettevõtted toitlustavad kokku 185 Eesti kooli ja koolieelset õppeasutust. Kuigi enamik vastanutest pidas täisterast pagaritoodete kasutamist menüüde koostamisel oluliseks, ilmnes, et teadlikkus täistera pagaritoote olemusest võiks olla kõrgem - vastanutest teadis seda 70 protsenti.

Vastavalt 2016. aastal maaeluministeeriumi, Tervise Arengu Instituudi ja toiduliidu poolt sõlmitud täistera mõiste kasutamise hea tava lepingule on täisterast pagaritootes kasutatud teraviljast vähemalt 50 protsenti täistera, täisterapasta puhul aga 100 protsenti. 

Toiduainetööstuse liidu juhi Sirje Potisepa sõnul näitas koolitoitlustajate seas läbi viidud uuring selgelt, et täisterast pagaritooteid peetakse tervisele kasulikumaks. Ometi tõi 70 protsenti vastajatest välja, et just laste maitse-eelistused on takistuseks täistera pagaritoodete eelistamisel. Teine põhjus, mis koolitoitlustajate hinnangul vähendab täisteratoodete kasutamist, on nende kõrgem hind. 

«Laste maitseid kujundavad kahtlemata kõige enam lapsevanemad, seda nii isikliku eeskuju kui suunamisega. Täisväärtusliku toitumise põhitõdedele pannakse alus kodust, kuid laste harimisel ja nende teadlikkuse tõstmisel saavad samuti koolitoitlustajad suure ja väga vajaliku töö ära teha,» sõnas Potisepp.

Ta lisas, et 2008. aastal uuendati riiklike soovitusi koolitoitude näidismenüüde osas, kuid 10 aasta möödudes tuleks neid suuniseid ajakohastada, kuna suured pagaritööstused on oma sortimenti  täiustanud ja tõene pole ka arusaam, et täisteratooted oleksid alati kallimad.  

Leiburi tootejuht Illi Pikk ütles uuringu kommentaariks, et nemadki on uusi tooteid turule tuues näinud, et tarbija huvi täisteratoodete vastu kasvab. Fazeri turundusjuht Joosep Volkmann lisas, et tõusujoones on trend osta lisaväärtusega tooteid, mille eest ollakse nõus maksma kõrgemat hinda, kui see lisaväärtus - näiteks täistera - on põhjendatud. 

Eesti Pagari turundusassistent Kaie Küünal märkis, et ka nemad täiendavad pidevalt täisterast pagaritoodete valikut ning täistera mõiste kasutamise hea tava on kindlasti positiivselt mõjutanud uute toodete turule toomist.