Kui vähendad kodus seda tegevust, kasvab lapse vaimne võimekus

Ei tohi unustada lapse oskuste arendamist käelise tegevuse vallas.

FOTO: LightField Studios / PantherMedia / LightField Studios

Uurijad on leidnud tõendeid väitele, mida on kahtlustatud juba ammu – vähendades laste televiisori ja arvuti ees veedetavat aega, paraneb nende ajutöö.

Uuringus võeti vaatluse alla lapsed vanuses 8 – 11 eluaastat, kirjutab News Medical. Koguti andmed, kui palju aega veedavad nad magades, televiisori või arvuti taga ning füüsilise aktiivsusega tegeledes. Selles vanuses lapsed peaksid saama ööpäevas magada 9-11 tundi, veetma päevas vähemalt tunni olles füüsiliselt aktiivsed ja mitte rohkem kui kaks tundi arvuti või teleri ees.

Laste kognitiivset võimekust mõõdeti erinevate testidega, mille järgi sai hinnata nende verbaalseid ja täidesaatvaid oskusi, tähelepanu, mälu, reageerimiskiirust. Tulemustest selgus, et soovituslikes ajalistes piirides igapäevategevusi harrastavad lapsed ilmutasid teste lahendades paremaid kognitiivseid võimeid. Uuringus osalenud lastest vastas aga vaid 20 protsenti kõigile kolmele soovituslikule kategooriale. Keskmiselt vaatasid lapsed päevas 3,6 tundi televiisorit või kasutasid arvutit.