Statistika: leibkondade tervishoiukulud suurenevad kiiremini kui avaliku sektori omad

Hambaravi.

FOTO: Arne Trautmann / PantherMedia / Scanpix

Eesti leibkondade tervishoiukulud kasvasid eelmisel aastal 12 protsenti, mis on ligi kaks korda kiirem kui avaliku sektori tervishoiukulude kasv, selgus Tervise Arengu Instituudi (TAI) statistikast.

Eesti tervishoiukulud olid 2017. aastal 1,52 miljardit eurot. Võrreldes eelmise aastaga oli kasv jooksevhindades 7,6 protsenti, sealhulgas suurenesid avaliku sektori kulud 6,4 ja leibkondade kulud 12 protsenti. Tervishoiukulude reaalkasv oli ainult 1,5 protsenti. Tervishoiukulude osatähtsus SKP-st langes tagasi 2015. aasta tasemele, moodustades 6,4 protsenti.

Avaliku sektori osatähtsus tervishoiukuludes oli 75 protsenti, sealhulgas kohustusliku ravikindlustuse osatähtsus 64 ja keskvalitsusel 9 protsenti. Leibkondade osatähtsus on endiselt kõrge ja kasvas. 2017. aastal moodustas leibkondade omaosalus tervishoiukuludest 24 protsenti. Aasta varem oli ravikindlustuse osatähtsus 65, leibkondadel 23 ja keskvalitsusel 9 protsenti.

Avaliku sektori panus tervishoiukuludes suurenes aastaga 68 miljoni euro võrra, sh ravikindlustuse osa 61 miljonit. Leibkondade kulutuste suurenemine ulatus 37,7 miljoni euroni. Avaliku sektori juurdekasvud absoluutarvudes olid sarnased eelmise aastaga, leibkondade kulutuste juurdekasv oli oluliselt suurem. 

Hambaravikulude tõus andis mullu leibkondade kulude juurdekasvust poole, meditsiinitooted veerandi. Peamised leibkondade kulud jagunesid teenuste vahel järgmiselt: hambaravile 31, retseptiravimitele 20, käsimüügiravimitele 15 ja ambulatoorsele eriarstiabile 11 protsenti.

Avaliku sektori kulude jagunemises teenuste järgi muutusi ei toimunud. 60 protsenti avaliku sektori tervishoiukuludest tehti aktiivraviteenustele, sealhulgas 30 protsenti haiglaravile ja 27 protsenti ambulatoorsetele tervishoiuteenustele. Järgmised suuremad rühmad olid avaliku sektori jaoks tervishoiu tugiteenused 15 ja meditsiinitooted 14 protsendiga.  

Tervishoiukulude andmed rahastamismudelite, rahastamisallikate, teenuste ja teenuseosutajate järgi on avaldatud TAI tervisestatistika ja -uuringute andmebaasis.

Analüüs avaldatakse 2018. aasta detsembri lõpus. 2017. aasta tervishoiusüsteemi kapitaliinvesteeringute andmed avaldatakse tuleval kevadel.