Karskusliit: pudelitele tuleks lisada alkoholi rasedusaegse tarvitamise eest hoiatavad sildid

Karskusliidu poolt valitsuste liikmetele, ministritele ja parlamendiliikmetele saadetav postkaart, mis hoiatab rasedusaegse alkoholi tarvitamise eest.

FOTO: Karskusliit

Organisatsioonid enam kui 20 Euroopa riigist kutsuvad üles edastama sõnumit, et lapseootuse perioodil peaksid naised alkoholist täielikult hoiduma.


Alates tänasest saadetakse detsembrikuu jooksul Euroopa erinevates riikides valitsuste liikmetele, ministritele ja parlamendiliikmetele laiali 15 000 postkaarti üleskutsega lisada alkohoolsetele toodetele vastavad hoiatusmärgid, mis meenutaks igale ostjale, et rasedus ja alkohol ei käi kokku.

«Eesti Karskusliit on Euroopa alkoholi poolt põhjustatud sünnikahjustuste alliansi liige ning selle aktsiooni käigus saadame ka meie need postkaardid kõigile riigikogu, valitsuse ja eestlastest Euroopa parlamendi liikmetele,» teatas karskusliidu esimees Lauri Beekmann.

«Rasedusaegne alkoholi tarvitamine võib tekitada lapsele pöördumatut kahju, mis rikub terve ees oleva elu. Kuigi inimesed võivad arvata, et seda ju teavad kõik ja korralikud inimesed lapseootel olles ka alkoholist hoiduvad, siis tegelikkuses näitavad rahvusvahelised uurimused, et suur osa naisi jätkab ka raseduse ajal alkoholi tarvitamist. Teadlikkus selles küsimuses peab tõusma,» lisas Beekmann.

Postkaardil on kujutatud alkoholipudeleid ning nende kõrval kleepsudena rahvusvaheliselt tuntud hoiatavaid piktogramme. Just selline piktogramm või hoiatav tekst on kohustuslik kõigile alkoholitoodetele, mida müüakse Prantsusmaal. Teistes riikides on osal toodetest hoiatussildid olemas, kuid enamusel need siiski puuduvad.

Karskusliidu hinnangul on kõigil Euroopa naistel on õigus olla teadlik ohtudest, mida rasedusaegne alkoholi tarvitamine endaga kaasa toob. Me toetame standardiseeritud ja kohustuslikke hoiatussilte kõigile alkohoolsetele toodetele ja nende toodete reklaamidele.

«Tõenäoliselt ei lahendaks nende hoiatussiltide kohustuslikuks tegemine probleemi täielikult, kuid see on üsna iseenesest mõistetav ja loogiline samm selles suunas, et meie kodanike teadlikkus kasvaks. Alkohol on teratogeen ehk lootelisi väärarenguid põhjustav aine ja selle eest tuleb inimesi hoiatada,» möönis karskusliidu juht.

Rasedusaegne alkoholi tarvitamine võib veel sündimata lapsele tekitada ajukahjustusi ja füüsilisi sünnidefekte. Alkoholi põhjustatud sünnidefektide lai ring võetakse kokku nimetuse fetal alcohol spectrum disorders (FASD – alkoholi poolt põhjustatud sünnidefektid) alla. Uuringute kohaselt mõjutab FASD vähemalt üht protsenti Euroopa lastest ja sellega on FASD mentaalse taandarengu juhtivaks põhjuseks lääne tsivilisatsioonis.

Nii Euroopa Liit kui ka Maailma Tervishoiuorganisatsioon on seadnud oma alkoholistrateegiates prioriteediks kaitsta veel sündimata lapsi alkoholist põhjustatud kahjude eest. Eurobaromeetri küsitluse kohaselt toetab 77 protsenti Euroopa kodanikest hoiatussilte, mis hoiatavad rasedusaegse alkoholi tarvitamise riskide eest.