Järelvaadatav: tervisedenduse konverents: kuidas luua maksimaalselt tervist toetav elukeskkond?

Tervise Arengu Instituut korraldab Tallinna Kultuurikatlas tervisedenduse konverentsi, mille keskmes tänavu on tervist toetava elukeskkonna kujundamine erinevate valdkondade koostöös. Konverentsil antakse üle ka aasta tervisesõbra auhinnad. Postimees teeb ürituselt otseülekande. 

Konverentsil arutletakse, kuidas jõuda selleni, et keskkond kodus, lasteaias, koolis, töökohal, kodukohas, riigis aitab edendada ja säilitada tervist ning soodustab tervislikke valikuid, sõltumata inimeste haridusest, soost, vanusest või elupiirkonnast.

Konverentsi avavad sotsiaalminister Tanel Kiik ning haigekassa juhatuse esimees Rain Laane. Ettekandeid teevad tervise valdkonna eksperdid. Pärastlõunal jätkuvad sisukad paneelarutelud, mis kulmineeruvad kell 15.30 algava paneelaruteluga tervist toetava keskkonna üle aastal 2030. Päeva juhib Kristo Elias.

Ürituse kava on järgmine:

9.30–10.30 Registreerumine, kerge hommikueine

10.30–12.30 AVASESSIOON                

10.30–10.40 Avasõnad - Tanel Kiik; Rain Laane

10.40–11.00 Keskkonna mõju inimese tervisele. Prof Helen Sooväli-Sepping, Tallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut

11.00–11.20 Kuidas ümbritsev keskkond meie käitumist kujundab? Heidi Reinson, KantarEmor, käitumisteaduste juhtekspert

11.20–12.00 Tervist toetav ruumiline planeerimine kohalikus omavalitsuses. Laurence Carmichael, WHO Tervislike linnakeskkondade koostöökeskus, Arhitektuuri ja keskkonnaehituse osakond, Lääne-Inglismaa Ülikool

12.00–12.20 Õpilaste tervist mõjutav keskkond. Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuring 2018. Tiia Pertel, TAI tervise ja heaolu edendamise keskuse juht

12.20–12.30 Aasta tervisesõbra auhindade üleandmine

12.30–13.30 Lõuna

13.30–15.00 PARALLEELSESSIOONID. 

I Liikumist ja söömist mõjutav keskkond kodus, lasteaias ja koolis. Sessiooni juhib Urmo Reitav, haridusuuendaja.

 • Lasteaedade liikumisuuringu tulemuste tutvustus läbi keskkonna prisma. Alice Haav, TAI laste ja noorte valdkonna vanemspetsialist
 • Hea praktika näide: Tallinna 32. Keskkooli Spordivaim - üle keha ja mõistuse. Meelis Raiend, Tallinna 32. Keskkooli spordijuht ja kooli vilistlane Johan Pastarus
 • Hea praktika näide: Tervise, heaolu ja koostöö edendamine Tallinna Meelespea lasteaias. Jaanika Reinik, õpetaja ja Anneli Lõokene, liikumisõpetaja
 • Vanemate ja kodukeskkonna mõju laste toitumis- ja liikumisharjumustele. Ailen Suurtee, SA Tallinna Lastehaigla ja MTÜ Peaasjad kliiniline psühholoog

II Töökeskkond – psühhosotsiaalsed riskid, tööstress ja selle ennetamine. Sessiooni ja arutelu juhib Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja Meeli Miidla-Vanatalu. Paneelis osalevad töökeskkonna konsultant Piret Kaljula ja järelevalve osakonna juhtaja Silja Soon. 

 • Vaatleme kolme erinevat töökeskkonna psühhosotsiaalse ohuteguri mõjust tingitud olukorda töötaja, tööandja ja tööinspektori vaates.
 • Iga loo lõpus saavad osalejad avaldada oma arvamust, esitada küsimusi ning teha ettepanekuid, kuidas nemad olukorra lahendaksid või mida sellise olukorra ennetamiseks teha saaksid.

III Simulatsioonimäng «Elukeskkonna planeerimine» (HPP projekt). Mängu juhib Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži projektijuht Kairi Märk. Sessioonil seatakse fookusesse füüsiline elukeskkond ning terviseteadlikkus.

 • Läbi simulatsioonimängu antakse osalejatel võimalus keskkonna teemadel kaasa rääkida ning uute lahenduste otsinguil mõtteid vahetada.                    
 • Simulatsiooni tulemusena luuakse mitu erinevat elukeskkonna plaani, mida mängu lõpus kommenteerivad linnaplaneerimise vaatest Elo Kiivet ning tervisedenduse seisukohalt Liis Kesa.
 • Sessioon viiakse läbi eesti ja inglise keeles.

IV Võimalused elukeskkonna kujundamisel – tervisliku toitumise soodustamine. Sessiooni juhib Anu Aaspõllu, TAI toitumisuuringute osakonna vanemteadur.

 • Sessiooni eesmärk on leida üheskoos lahendusi, et muuta inimesi igapäevaselt ümbritsevaid keskkondi tasakaalustatud ja mitmekesist toitumist soodustavamaks.
 • Laudkondades arutletakse erinevate keskkondade näidetel, mis on praegu hästi ja mida saaks veel paremaks teha.
 • Mõned näited tervist toetavatest valikutest on tervislik toiduahel tootjalt tarbijani, tervisliku toiduvaliku propageerimine, toidu koostise ja töötluse hindamine, tervislike toodete vabatahtlik märgistamine, toidutoodete paigutus kaupluses, toidu hinnastamine toetamaks tervislikke valikuid, puu- ja köögiviljade pakkumine töötajatele töökohal.

V Andmed kohalike omavalitsuste teenistuses – vajadused ja võimalused. Sessiooni juhib Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakonna juhataja Hede Sinisaar.

 • Sessioon keskendub sellele, kuidas kohalikus omavalitsuses edukalt tervisepoliitikat kujundada, kuidas kasutada olemasolevaid andmeid ja mida on täiendavalt vaja.
 • Laudkondades arutletakse tervisepoliitika valikute ja prioriteetide seadmise üle ühe Lõuna-Eesti piirkonna andmestiku näitel.

VI Psühhosotsiaalne keskkond, sõltuvused ja tervis (HPP projekt). Sessiooni avab ja juhib Haapsalu kolledži Tervisejuhi õppekava kuraator Hele Leek-Ambur.

 • Ettekannetega antakse ülevaade psühhosotsiaalse keskkonna mõjust vaimsele tervisele, keskendutakse sõltuvuskäitumisele ning tervise eest seismisele
 • Sõltuvuste osas teeb ettekande psühholoog ja koolitaja Indrek Linnuste.
 • Vaimse tervise teemale keskendub Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste instituudi vanemteadur ja sotsiaaltervishoiu professor Merike Sisask.

15.00–15.30 Paus

15.30–16.30 LÕPUSESSIOON

15.30–16.20 Paneelarutelu: Tervist toetav keskkond aastal 2030

16.20–16.30 Kokkuvõte