Pereterapeut räägib, millised muutused peres toovad sageli kaasa probleeme

Suvine koolivaheaeg on hea aeg võtta probleemid käsile.

FOTO: Shutterstock

Pereterapeut ja psühholoog Triin-Ketlin Siska sõnab, et olulisemad pere igapäevaelu probleemküsimused on muutused, mida toovad kaasa näiteks lapse sünd, lasteaeda-kooli minek, teismeiga, noore täiskasvanu iseseisvumine, lahutus, ületöötamine, pereliikme kaotus, lein.

«Sellised arengukriisid võivad esile kutsuda probleeme nii täiskasvanutel kui lastel ning neid ei tohiks eirata, vaid võimalusel ennetada,» leiab meditsiinikeskus Confido psühholoog Siska. Samuti on oluliseks valukohaks erinevad sõltuvused – alkohol, hasartmängud, aga aasta-aastalt üha enam ka digiseadmed ehk nutisõltuvus.

«Kui suhted on keerulised ja emotsioonid segavad omavahel või iseenda sees lahenduste otsimist, siis tasub kindlasti pöörduda pereterapeudi poole, kes aitab neutraalselt muutustele otsa vaadata ja neid erinevatest aspektidest analüüsida,» leiab psühholoog. Triin-Ketlin Siska sõnul aitab pereterapeut esile kutsuda muutuse perekonnaliikmete käitumises, emotsionaalses või psüühilises seisundis, suhetes või perekonna üldises toimimises.

Pereteraapia osakaal nõustamisteenusena on viimaste aastatega märkimisväärselt tõusnud, olles üheks kolmest riiklikult tunnustatud teraapiast kognitiivse ja käitumisteraapia (KKT) ja psühhoanalüüsi kõrval.

«Õnneks on üha enam neid vanemaid, kes teadvustavad, et jah, meil on probleem, ning jah, me vajame professionaalset nõu, et sellega hakkama saada,» kinnitab Siska. Psühholoog toob peamiste kooliga seonduvate probleemidena esile esinemisärevuse, grupis toimetulemise, õpioskused ja -motivatsiooni ning käitumisprobleemid klassis. Ta lisab, et suvine koolivaheaeg on hea võimalus võtta perel aeg maha kooli- ja laste käitumisprobleemide käsile võtmiseks ning terapeudiga läbi töötamiseks, et uueks õppeaastaks teadlikum ja valmistunum olla. Nõustamise järjekorrad on suveperioodil lühikesed ja aja teraapiaks saab kiiresti.

Pereteraapia fookuses on paariteraapia, laste probleemkäitumine ja käitumishäired, sh erivajadusega lapsed; sõltuvused (sh nutisõltuvus); samuti teised pere igapäevaelu mõjutavad teemad nagu laste teismeiga, lahutus, lein.