Prediabeet eakatel enamasti diabeediks ei muutu

Veresuhkrunäitajaid võib oluliselt mõjutada tervislik toitumine ja elustiil.

FOTO: Arturs Budkevics / PantherMedia / Arturs Budkevics

Rootsis leiti, et kergelt tõusnud veresuhkruväärtustega eakatel harilikult päris diabeeti välja ei kujune.

Piret Rospu kirjutab portaalis Med24 uuringust, kus jälgiti 12 aasta vältel 2575 vähemalt 60-aastast ilma diabeedita inimest. Uuringu alguses oli 918 osalejal ehk 36 protsendil normist kõrgemad veresuhkrud, mis ei vastanud diabeedi diagnoosimise kriteeriumidele, kuid mida võis nimetada prediabeediks. Diabeedi esinemist hinnati kas diabeediravimite kasutamise, haiguslugude või  vere glükohemoglobiini väärtuste põhjal. 

Jälgimisperioodi jooksul kujunes diabeet vaid 119 osalejal, mis moodustas 13 protsenti esialgest prediabeediga grupist. Seevastu 22 protsendil osalejatest langesid veresuhkrud normaalsetesse väärtustesse. Normaalsete veresuhkruväärtuste taastumine oli tõenäolisem nendel osalejatel, kes kaotasid kaalu ning kellel polnud kõrget vererõhku ega südamehaigusi. Diabeedini progresseerusid tõenäolisemalt rasvunud osalejad. 

Seega ei ole diabeedini progresseerumine eakate prediabeediga patsientide jaoks ainus sihtpunkt, vaid ligi kahel kolmandikul patsientidest püsib kas kergelt häirunud suhkruainevahetus või hoopis veresuhkrud normaliseeruvad. Elustiilimuutused nagu kehakaalu normaliseerimine võivad prediabeedi progressiooni pidurdada. 

Uuringu nõrkusteks on võrdlemisi väike osalejate arv. Samuti polnud uurijatel andmeid selle kohta, milliseid võtteid osalejad oma veresuhkru reguleerimiseks kasutasid, näiteks liikumis- või söömisharjumuste muutmine.