Sotsiaalminister külastab täna Viljandi terviseasutusi

Viljandi haigla on sotsiaalministri sõnul olnud mitme aasta jooksul teerajaja esmatasandi ja eriarstiabi tihedamale koostööle.

FOTO: Marko Saarm

Sotsiaalminister Tanel Kiik viibib täna, 24. juulil visiidil Viljandimaal, kus külastab Viljandi haiglat, Abja-Paluoja esmatasandi tervisekeskust ja haiglat ning AS Hoolekandeteenused Viljandi Näituse Kodu.

Viljandi haiglas kohtub minister haigla nõukogu ja juhatuse liikmetega, kes annavad ülevaate käimasolevast paikkondlike tervishoiu- ja sotsiaalteenuste integreerimise projektist ning tutvustavad uue haigla ja maakondliku tervisekeskuse rajamise hetkeseisu ja edasisi plaane.

«Viljandi haigla on mitme aasta jooksul olnud teerajaja esmatasandi ja eriarstiabi tihedamale koostööle. Haigla on teinud suuri jõupingutusi ja pidanud pikki arutelusid kohalike perearstidega, et luua võimalused inimkesksemate tervishoiuteenuste osutamiseks Viljandimaal,» ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. «Nüüd on jõutud nii kaugele, et uue haigla ja tervisekeskuse rajamisel saavad ühes hoonetekompleksis tööle asuda suurem osa Viljandi piirkonna perearste, eriarste ning suur hulk teisi spetsialiste, sealhulgas ämmaemandad, füsioterapeudid ja sotsiaaltöötajad.»

Minister lisas, et tervishoiu- ja sotsiaalteenuste senisest parem integreerimine võimaldab pakkuda Viljandimaa elanikele parimat kombinatsiooni kohalikest pere- ja eriarstiabi, koduõenduse, kiirabi ning sotsiaalteenustest. «Haiglast saab tervik, kus tervishoiu ja sotsiaalvaldkonna erinevate tasandite spetsialistid töötavad käsikäes,» ütles minister Kiik.

Samuti külastab minister 2018. aasta oktoobris avatud Abja-Paluoja esmatasandi tervisekeskust, kus tegutsevad perearstid, psühholoog, logopeed, füsioterapeut ja koduõde. Eraldi korrusel on statsionaarse õendusabi- ja hooldusosakond.

Kokku on kavas rajada aastaks 2023 üle Eesti 61 uut kaasaegset tervisekeskust. «Tihedam koostöö ja suhtlus erinevate arstide ja spetsialistide vahel loob paremad võimalused ka ennetustööks ning aitab muuta nii perearstide kui ka teiste spetsialistide abi inimestele kättesaadavamaks,» lisas minister Kiik.

Minister kohtub visiidi käigus ka Mulgi vallavanema Imre Jugomäega ning külastab AS Hoolekandeteenused Viljandi Näituse Kodu.