Sotsiaalminister külastab Lääne-Tallinna Keskhaiglat

Lääne-Tallinna keskhaigla operatsioonisaal.

FOTO: Mihkel Maripuu

Sotsiaalminister Tanel Kiik külastab täna, 26. juulil Lääne-Tallinna Keskhaiglat. Kohtumisel haigla juhtkonnaga on kõne all haigla hetkeolukord, tulevikuväljavaated ja arengusuunad.

«Tallinna keskhaiglatel on Eesti tervishoiusüsteemis oluline roll. Lisaks Harjumaa elanikele teenindavad nad suuremat osa Põhja-Eesti ja ka teiste maakondade inimesi. Lisaks asub Lääne-Tallinna keskhaiglas Eesti suurim nakkushaiguste kompetentsikeskus,» ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. «Täna kasutuses olevad 40–60 aastat vanad haiglahooned on aga amortiseerunud ega vasta tänapäeva vajadustele. Seetõttu on mõistlik rajada tänaste hoonete asemele uus moodne haigla, mis võimaldab jätkata nüüdisaegset ravitööd ka järgmise 50 aasta vältel.»

Lääne-Tallinna Keskhaigla juhi Imbi Moksi sõnul toetab ta igati uue, kõikidele tänapäevastele nõuetele vastavate ruumide ja seadmetega haigla ehitamist. Kuni uue haigla valmimiseni tuleb aga tagada parim võimalik abi patsientidele ning ajakohased tingimused haigla töötajatele ka praegustes üksustes. «Järk-järgult parandame haiglaravil viibivate patsientide olmetingimusi, renoveerides ja uuendades haigla statsionaarseid osakondi. Samuti peame oluliseks pakkuda ambulatoorseid vastuvõtte  Tallinna eri linnaosades. 2018. aasta algul avasime kaasaegse tervisekeskuse Mustamäel ning lähiaastatel valmib sarnane pere- ja eriarste ning teisi spetsialiste koondav keskus ka Põhja-Tallinna linnaossa,» ütles Imbi Moks. «Patsiendile on kõige tähtsam asjatundlik ja kvaliteetne ravi ning kahtlemata käib see käsikäes haigla pideva arenguga.»

Aastaks 2027 on kavas koondada Ida- ja Lääne-Tallinna Keskhaigla tegevused  ühte haiglaorganisatsiooni ning rajada täna kasutuses olevate amortiseerunud haiglahoonete asemel uus meditsiinilinnak aadressile Narva mnt 129, 129b. 

Lisaks uuele Tallinna Haiglale jäävad kõikidesse Tallinna linnaosadesse esmatasandi tervisekeskused, et kodulähedane esmatasandi arstiabi oleks ka tulevikus kättesaadav igal pool Tallinnas.