Ülekaal on seotud aju vananemisega

Ebatervislik kaal on seotud mitmete terviseprobleemidega, sealhulgas diabeedi ja südameveresoonkonna haigustega.

FOTO: Shutterstock

Miami ülikooli teadlased leidsid seose kõrge kehamassiindeksi (KMI), suure pihaümbermõõdu ja kiirema aju vananemise vahel.

Ebatervislik kaal on seotud mitmete terviseprobleemidega, sealhulgas diabeedi ja südameveresoonkonna haigustega. Uus uuring viitab seosele hilisema elu kehamassiindeksi ning ajukoore õhenemise vahel. Ajukoore õhenemine on seotud kognitiivse langusega ning see omakorda kõrgema dementsusriskiga.

Valimis oli 1289 keskmiselt 64-aastast osalist. Alustuseks mõõdeti nende kaalu. 346 osalise KMI oli alla 25, mis vastab tervislikule kaalule. 571 osalise KMI oli vahemikus 25-30, mis näitab üldjuhul ülekaalu. 372 inimese KMI oli üle 30, mis viitab rasvumisele. Lisaks mõõdeti keskmist pihaümbermõõtu. 

Kuus aastat hiljem palus meeskond osalistel teha MRI (magnetresonantstomograafia). MRI uuringus luuakse tugeva magnetvälja abil keha eri piirkondadest kahe- ja kolmemõõtmelisi pilte. Antud juhul mõõdeti muude näitajate seas ajukoore paksust ja aju kogumahtu.

Suurema KMIga ja taljeümbermõõduga inimestel esines suurema tõenäosusega ajukoore õhenemist. See näitab, et rasvumine on seotud vähenenud hallainega ajus. Need seosed olid eriti tugevad alla 65-aastaste seas. See annab omakorda kaalu tõenditele, et kehv keskea tervis võib suurendada aju vananemise riski ning probleeme mälu ja mõtlemisega hilisemas elus. Isegi pärast võimalike segavate tegurite – näiteks kõrge vererõhk, sage alkoholi tarvitamine ja suitsetamine – arvesse võtmist jäid seosed alles.