See tegevus võib aidata dementsusriski vähendada

Sagedasemal sotsiaalsel kontaktil on seos madalama dementsusriskiga.

FOTO: Shutterstock

Tugevate sotsiaalsete sidemete hoidmine muudab meie tuju ja eluhoiakut positiivsemaks. See on ka üks olulisimaid pikaealisuse ennustajaid. PLOS Medicine avaldas värske uuringu dementsuse, sotsiaalsete sidemete ja kognitsiooni seosest. Leiti, et sagedasemal sotsiaalsel kontaktil on seos madalama dementsusriskiga.

Uuringusse kaasati 10 228 osalejat, kelle keskmine vanus oli uuringu alguses 45 aastat. Neilt küsiti perioodil 1985-2013 sõprade ja sugulastega hoitud sotsiaalse kontakti sageduse kohta. Osalejad läbisid lisaks perioodil 1997-2016 kognitiivsed testid. Nende tervist jälgiti elektrooniliste terviseandmete abil Alzheimeri diagnoosi kindlaks tegemiseks 2017. aastani. 

Leiti, et sagedasem sotsiaalne kontakt 60-aastaselt oli seotud 12 protsenti madalama dementsusriskiga. See oli omakorda seotud pigem sõprade kui sugulastega hoitud sotsiaalse kontaktiga. Sagedasem sotsiaalne kontakt keskeas oli seotud kõrgema kognitiivse sooritusega, mida jälgiti 15 aasta jooksul. Uurijate arvates on sotsiaalne suhtlus siinkohal niivõrd tähtis, sest nii treenivad inimesed oma kognitiivseid oskusi - mälu ja keelt. Teine tegur on tsütokiin IL-6 madalam tase, mis on seotud mitmete vanusega kaasnevate haigustega, sh Alzheimeriga.

Selgub, et sagedasem kontakt varajases ja hilisemas keskeas võib tekitada kognitiivset reservi, mida hoitakse ning mis viivitab või ennetab kliinilise dementsuse teket. Teine variant on, et varajased kognitiivsed erinevused mõjutavad hoopiski inimese võimet luua ja säilitada sotsiaalseid suhteid ning seega suurendavad ka vastuvõtlikkust hilisele dementsusele. Üks uuringu piirangutest on, et andmed dementsusjuhtumitest saadi terviseandmete registrist. Seetõttu on võimalik, et uuringus pole nende andmeid, kes on rohkem sotsiaalselt isoleeritud. Seega võib siinkohal sotsiaalse kontakti ja dementsuse seos jääda alahinnatuks.