Tänasest on Tartu Ülikooli Kliinikumi vastuvõtuajad üleriigilises digiregistratuuris

Paralleelselt üleriigilise digiregistratuuri teenuse käivitamiseks tehtavate vajalike töödega valmistub Tartu Ülikooli Kliinikum esimese haiglana Eestis käivitama uut haigekassa raviarvete edastamise e-kanalit.

FOTO: KRISTJAN TEEDEMA / PM/SCANPIX BALTICS

8. augustist saavad patsiendid broneerida Tartu Ülikooli Kliinikumi eriarstide juurde vastuvõtuaega üleriigilise digiregistratuuri kaudu.

Kliinikumi juhatuse liikme Kati Kormi sõnul toimus üleriigilise digiregistratuuriga liitumine Tartu Ülikooli Kliinikumis plaanipäraselt ja vastavalt Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuses (TEHIK) kinnitatud graafikule. «Et jaotada haiglate liitumisel tekkiv koormus ühtlaselt, liitus kliinikum riikliku registratuuriga augusti alguses,» ütles Korm.

Digiregistratuuri teenuse käivitamiseks olid vajalikud nii infosüsteemi arendustööd kui ka vastuvõtugraafikute ühtlustamised. «Andmete ühtlustamise käigus kontrolliti üle ligikaudu 500 000 vastuvõtuaja andmed ning nüüdsest on digiregistratuuris leitavad kõikide kliinikumi erialade vastuvõtuajad,» selgitas Korm.

Üleriigiline digiregistratuur asub riiklikus patsiendiportaalis www.digilugu.ee ning võimaldab broneerida, tühistada ja muuta eriarsti esmaseid vastuvõtuaegu kõikides selle lahendusega liitunud Eesti tervishoiuasutustes. Lisaks riiklikule digiregistratuurile jäävad kliinikumi patsientide jaoks alles ka kõik kolm seni kehtinud võimalust arstiaja broneerimiseks: broneerimine telefoni teel, ID-kaardi kasutamist mittenõudva veebivormi kaudu ning kliinikumi patsiendiportaali ePatsient kaudu. Kati Kormi sõnul jääb ePatsiendi portaal avatuks paralleelselt digiregistratuuriga, sest lisaks vastuvõtuaegade broneerimisele ja enda terviseandmete vaatamisele, saab ePatsiendi portaalis tasuda ka raviarveid. 

Paralleelselt üleriigilise digiregistratuuri teenuse käivitamiseks tehtavate vajalike töödega valmistub Tartu Ülikooli Kliinikum esimese haiglana Eestis käivitama uut haigekassa raviarvete edastamise e-kanalit. Uus teenus võimaldab nii haiglal kui haigekassal saada operatiivselt infot patsientide raviarvetest ja korraldada ravi rahastamise lepingu täitmise paindlikumat jälgimist.