Iduettevõtte Triumf Health soovib mobiilimängust luua digiravimi, millega toetada krooniliselt haigete laste ravi. Mängus tuleb teha erinevaid emotsioonide reguleerimise ja tervisekäitumisega seotud ülesandeid. Praegu on digiravim veel kliiniliste uuringute etapis.

Triumfi mäng leiab aset Triumflandi linnas. Sealne arst vajab head partnerit, et haigusekolli kontrolli all hoida. Nimelt on pahalane mööda linna erinevaid tõbesid levitanud. Noore mängija ülesanne on aidata Triumflandi lapsi, kes peavad näiteks piisavalt vett jooma või tervislikke vahepalasid sööma. Vahepeal vajavad lapsed abi oma emotsioonide ära tundmisel ja nendega toime tulemisel.

Triumflandi arst vajab head partnerit, et haigusekolli kontrolli all hoida.

FOTO: Triumf Health

Mänguga loodetakse piirkonna üldisest psühholoogilise toe olemasolust sõltumatult pakkuda lapsele haiguse kestel tuge ja panna ta oma tervise keskpunkti. Noorel patsiendil aidatakse mõista endaga toimuvat ja soodustakse tema aktiivsemat osalust oma ravis. Triumf Health sidusrühma juht Riin Tark selgitab, et last toetatakse diagnoosiga kaasnevate emotsioonide nagu segadus, viha või kurbus mõistmisel ning selles, kuidas nendega toime tulla. Praeguseks on mängu loodud haigusespetsiifilist sisu vähihaigetele, diabeedi diagnoosiga, astma diagnoosiga, kirurgilist sekkumist vajavatele ja ülekaalulistele lastele. Näiteks diabeedihaige noore patsiendi Triumflandis on muuhulgas esikohal ka tervislik toitumine ja füüsiline aktiivsus, et toetada veresuhkrutaseme normis hoidmist. 

Mäng aitab aru saada, milliseid emotsioone võib diagnoosi järel kogeda ning kuidas nendega toime tulla.

FOTO: Triumf Health

Mäng pakub nii ravituge kui ka psühholoogilist tuge

Triumf Healthi tegevjuht doktor Kadri Haljas ütleb, et lapsed teevad tihti seda, mis neile meeldib. Keemiaravi näiteks teeb alguses olemist hullemaks ja on ebameeldiv. Seetõttu on vaja ravi järgimise parandamiseks anda lastele lisamotivatsiooni. Mänguga aidatakse lapsel näha, et enda käitumisel ja tervise eest hoolitsemisel on mõju. Sellega mõõdetakse ühtlasi, kas tervisekäitumisega seotud motivatsioon muutub sisemiseks.

Riin räägib, et krooniliselt haigetel lastel on risk vaimse tervise probleemideks kõrgem: «Kõik nõustuvad, et neil oleks seda tuge vaja. Reaalsus on see, et see ei pruugi olla kõigile kättesaadav.» Kadri hindab, et uuringute järgi saab suurema tõenäosusega tekkivaid probleeme ennetada ning sellel on pikaajaline mõju: «On näidatud, et psühholoogilised probleemid, mis lapsel välja kujunevad, võivad ulatuda täiskasvanuikka. See majanduslik ja ühiskondlik koorem on väga suur, kui kaotame tervena elatud aastaid.»

On näidatud, et psühholoogilised probleemid, mis lapsel välja kujunevad, võivad ulatuda täiskasvanuikka. See majanduslik ja ühiskondlik koorem on väga suur, kui kaotame tervena elatud aastaid.

Mänguga aidatakse lapsel näha, et enda käitumisel ja tervise eest hoolitsemisel on mõju.

FOTO: Triumf Health

Triumflandi välja töötamisel on suureks abiks olnud noored patsiendid ja nende vanemad

«Teeme seda koos nii meditsiinipersonali, patsientide kui ka nende vanematega. Oleme algusest peale koostööd teinud isegi enne seda kui meil üldse oli mäng olemas. Juba siis hakkasime tagasisidet koguma, kuidas üldse pöörduda laste poole nii, et nad meie lahendust kasutama jääks. See on põhjus, miks me seda läbi mängu teeme,» ütleb Kadri. Kogu sisu on etapiti valideeritud. Ravi ja haigusega seotud info on üle vaadanud ka erialaarstid ja lapsevanemad.

Triumflandi loomisel on muuhulgas palju sisendit saadud Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidult ning Eesti Laste ja Noorte Diabeediühingult. Sellest on olnud suur abi lahenduse välja töötamisel. Kuigi eelmainitud organisatsioonidega seotud lapsed saavad mobiilimängu soovi korral tasuta mängida, pole see lahendus teistele kasutajatele vabalt allalaetav. Eesmärk on, et see mäng oleks digiravimina tasuta ning sel teemal toimuvad Haigekassaga läbirääkimised.

Mängu eesmärk on aidata lapsel mõista endaga toimuvat ja soodustada tema aktiivsemat osalust oma ravis.

FOTO: Triumf Health

Digiravimi tõhusus on veel uurimisel

Pilootuuring, mille eesmärk oli valideerida eesootava tõhususeuuringu protokolli ning vaadelda esialgu indiviidisiseseid muutusi, on vähihaigete lastega praeguseks tehtud. Hetkel ollakse randomiseeritud kontrollrühmaga uuringu etapis Eestis, Soomes ja Singapuris. «Kogu fookus on nüüd suunatud rahvusvahelisele uuringule, mis hakkab Soomes Helsingi Ülikooli haiglas ja Singapuri rahvusülikooli haiglas toimuma nendega, kellel on diagnoositud esimese tüübi diabeet või kes vajavad kirurgilist sekkumist,» räägib Kadri eesolevatest plaanidest. Uuringus võrreldakse tavaravi saavaid ja mängu mängivaid lapsi.

Rahvusvaheliste kliiniliste sõltumatute uuringutega soovitakse saada kinnitust, kas mäng sobib kliinilisse konteksti ning milline on mängu tõhusus. Võrdlemisi suuremahuliste uuringute ning mängu edasiarendamisega kaasneb ka raha kaasamise eesmärk. Rahvusvahelised uuringud nõuavad palju ressurssi: meeskond peab päris palju kohapeal käima ning oma lahenduses muutusi tegema.

Viimastel nädalatel on Kadri ja Riinu käed-jalad tööd täis olnud eetikakomiteele saadetava avaldusega, millega loodetakse korraldada uuring Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastekliinikus. «Meie rõhk on alati sellel, et patsiendil oleks parem. Samas annavad mängust tulenevad andmed ka arstidele väga ülevaatliku hulga infot patsientide motoorika, reaktsiooni, valu ja muude taoliste asjade kohta,» ütleb Kadri. Läbi töölaua saavad arstid patsiente kaugmonitoorida.

Triumfi üks tulevikueesmärke on pakkuda patsientidele täielikult kohandatud ja personaliseeritud psühholoogilist tuge. Kui praegu profileeritakse lapsed teatud kategooriatesse, siis tulevikus soovitakse kasutada masinõppimist, mis eeldab ressursimahuka iseõppiva algoritmi välja töötamist.

Triumfi üks tulevikueesmärke on pakkuda patsientidele täielikult kohandatud ja personaliseeritud psühholoogilist tuge.

FOTO: Triumf Health

Idee sai alguse aktiivse tervisetehnoloogia turuga Soomes

Kadri kirjeldab, et idee sai alguse ajal, kui ta läks Eestist kliinilise psühholoogi töölt Helsingi Ülikooli doktorantuuri. Keelebarjääri tõttu ei olnud võimalik Helsingis kliinilise tööga jätkata. Seetõttu hakkas ta vaatama, kas on mingisuguseid tehnoloogilisi lahendusi, millesse saaks inglise keeles ja lastega töötades panustada. Soomes on tervisetehnoloogia turg hästi aktiivne, kuid erinevatel rahvusvahelistel üritustel käies selgus, et ühtegi taolist lahendust krooniliselt haigetele lastele parasjagu turul ei olnud. Nähes aga lastele mõeldud digilahenduse väljatöötamise vajalikkust, prooviti esialgu ühe tuttava programmeerijaga kahe peale ideed edasi arendada, kuid see koostöö jäi erineva nägemuse tõttu katki. Sealt aga sai Triumfi mängu idee alguse.

Nüüd on meeskonnas viis inimest ja kolm erineva valdkonna nõustajat. Kogu arendus toimub meeskonnasiseselt, milles on olemas vajalik ressurss psühholoogidest arendajani. See võimaldab nii meditsiinipersonalilt kui ka patsientidelt tulevat tagasisidet kiirelt rakendada.

Triumf Health on pildis ettevõtlusvõistlustel ja konverentsidel nii meil kui ka mujal

Ettevõte on võitnud 2018. aasta Ajujahi parima sotsiaalse suunitlusega ettevõtte kategooria ja Prototroni. Oma ideega osaletakse paljudel konkurssidel. Hiljuti sai Triumf Health ainsa ettevõttena Euroopast Ameerikas toimuvale terviseinnovatsiooni võistlusele, mis oli suur saavutus. Euroopas on võidetud konkursi European Health Catapult parima Skandinaavia digitehnoloogia ettevõtte auhind. Riin ütleb, et üks osa võistlustel osalemisest on potentsiaalne rahaline toetus, kuid teine väga oluline külg on ka pildis olemine: «Kui saad minna USA-sse ja oma nimega kellelegi kõrvu jääda, siis see on päris oluline.»

On suur vahe, kas laps veedab lihtsalt aega mobiilis või omandab sealt kasulikku informatsiooni.

Lisaks käiakse Kadri sõnul ettevõttega erinevatel konverentsidel: «Tahame näidata, et ravituge on võimalik pakkuda mittetraditsioonilist metoodikat kasutades või läbi mängulise keskkonna, läbi telefoni.» Lapsevanematele on mobiilimängud üsna delikaatne teema. «Kasutame seda aega, kui lapsed on telefonis, efektiivselt nii, et sellest on ka mingit lisakasu ja ei mängita ainult meelelahutuslikul eesmärgil,» ütleb Kadri. Riin lisab: «On suur vahe, kas laps veedab lihtsalt aega mobiilis või omandab sealt kasulikku informatsiooni.»