Tervisekontrolli tingimused muutuvad abipolitseinikele mugavamaks

Nüüdsest ei pea tegema topelt tervisekontrolli.

FOTO: Mailiis Ollino /Scanpix

Valitsus võttis täna, 5. septembril vastu määruse, tänu millele aktsepteeritakse abipolitseinike tervisekontrollina ka teisi kehtivaid samaväärseid tervisekontrolle. Nii muutub abipolitseinikuks kandideerimine mugavamaks.

«Abipolitseiniku tervisekontrolliga samaväärseks kontrolliks on näiteks autojuhiloa, relvaloa või ka töötervishoiuga seotud tervisekontroll, aga ka muu terviskontroll, mis on samaväärne abipolitseinikuks astumisel ja tegutsemisel nõutavale tervisekontrollile,» selgitab siseminister Mart Helme.

Ministri sõnul on tegemist vajaliku muudatusega, sest nii muutub abipolitseinikuks kandideerimine mugavamaks ning üks ja seesama inimene ei pea sisuliselt sama tervisekontrolli korduvalt läbima. Ühtlasi vähendab muudatus politsei- ja piirivalveameti kulusid.

Tervisetõend tuleb esitada abipolitseinikuks kandideerimisel. Uuesti peab abipolitseinik minema tervisekontrolli siis, kui eelmise tervisekontrolli käigus saadud tervisetõendi kehtivuse lõpuni on jäänud rohkem kui üks kuu. Reeglina tuleb kontroll läbida iga kolme aasta tagant, kuid täpselt määrab selle ära eelmist tervisekontrolli teinud arst, kes märgib, mis aja pärast uuesti kontrolli tulla. Kui varem tuli abipolitseinikel läbida eraldi tervisekontroll ka siis, kui mõni samaväärne terviskontroll veel kehtis, siis nüüd sellist dubleerimist enam tegema ei pea.

Abipolitseiniku tervisekontrolliga loetakse samaväärseks kaitseväe arstliku komisjoni või töötervishoiuarsti, politseiametniku, päästeteenistuja ja vanglateenistuse ametniku tervisekontroll, kui see vastab abipolitseinikule kehtestatud tervisenõuetele.

Abipolitseinikel on oluline osa kogukondade ühendamisel ning turvatunde suurendamisel. Uuringud näitavad, et inimeste kaasalöömise tahe on kasvanud ja üks võimalus kogukonna heaolusse panustamiseks on kahtlemata abipolitseiniku roll. Vabatahtlike kasvuga muutub efektiivsemaks ka panus ennetus- ja piirkonnatöösse. Lisaks on positiivne tendents see, et mitmed abipolitseinikud soovivad ka oma põhitööna osaleda korrakaitses ning suunduvad õppima sisekaitseakadeemiasse, et seejärel politseinikuna tööle asuda. Praegu on abipolitseinikke 1080 ning nende panus kogukonna kaitsesse oli 2018. aastal 96 000 tundi.

Täna kinnitatud määrus on abipolitseinike seaduse rakendusakt. 1. augustist kehtima hakanud abipolitseiniku seaduse muudatused on tingitud vajadusest ühtlustada abipolitseinike ja politseinike õiguslikke võimalusi koos tegutsemiseks. Koos patrullitakse linnatänavail ja lahendatakse väljakutseid, seega vajavad mõlemad pooled kindlust, et tugi on olemas.