Suur samm vähivastases võitluses: Eesti allkirjastab maailma vähideklaratsiooni

Vähirakk inimkehas.

FOTO: Andreas Fülscher / PantherMedia / Andreas Fülscher

Eesti astub vähivastases võitluses suure sammu edasi – 13. septembril allkirjastavad Eesti peaminister Jüri Ratas, Rahvusvahelise vähivastase liidu (UICC) juht Cary Adams ja Eesti Vähiliidu nõukogu esimees Vahur Valvere vähiliidu eestvedamisel maailma vähideklaratsiooni.

Maailma vähideklaratsiooniga, mille põhieesmärkideks on oluliselt vähendada vähist tingitud enneaegseid surmasid, suurendada vähist tervenenute hulka ja parandada vähipatsientide elukvaliteeti, on liitunud 116 riiki. Reedel, 13. septembril kirjutab deklaratsioonile alla ka Eesti peaminister.

Deklaratsioon allkirjastatakse galaõhtusöögil hotellis Hilton. Selle tähtsa sündmuse puhul toimub Rahvusooperis Estonia suur heategevuskontsert, mille tulu läheb vähi ennetamiseks ja varajaseks avastamiseks. Samuti korraldab vähiliit 13. septembril meditsiinitöötajatele rahvusvahelise teaduskonverentsi «Vähivastase võitluse hetkeseis ja arenguperspektiiv Eestis». Konverentsil puudutatakse aktuaalseid teemasid seoses vähihaigusega.

Ennetus ja varajane avastamine on vähivastases võitluses eriti olulised

Igal aastal haigestub Eestis vähki umbes 9000 inimest. Ligikaudu kolmandikku kõigist vähijuhtudest saab spetsialistide hinnangul ennetustegevusega vältida ja varakult avastatud vähki on võimalik ravida.

«Kahjuks sageli peetakse vähki veel 21. sajandi alguses surmaga lõppevaks haiguseks, aga tegelikult suudame praegu juba pisut enam kui pooled haigestunutest täiesti terveks ravida,» sõnas PERHi onkoloogia- ja hematoloogiakliiniku juhataja ning vähiliidu nõukogu esimees Vahur Valvere. «Ravi edukuse võti peitub haiguse varajases avastamises. Suured arengud vähiuuringute valdkonnas ja vähiravis tervikuna võimaldavad ka kaugelearenenud juhtudel väga tihti patsientide eluiga aastaid pikendada ja elukvaliteeti parandada,» lisas Valvere.

Vähisurmade vähendamiseks on oluline, et riiklikul tasandil tegeletakse kõikide vähihaigust puudutavate aspektidega. Eelkõige aga haiguse ennetamise ja varajase avastamisega, mis aitab päästa väga palju inimelusid ja on riigi seisukohalt kõige kulutõhusam.

Eesti liitumine maailma vähideklaratsiooniga on vähivastase võitluse jaoks väga oluline samm edasi. «Kui rääkida võitlusest vähiga, siis väga palju on ära tehtud. Selleni, et meie riigil oleks kaugelevaatav ja kõikehõlmav vähivastase võitluse riiklik programm, on aga veel pikk tee minna,» sõnas vähiliidu tegevjuht Maie Egipt.

Vähiliidu kampaania «Terve Eestiga vähi vastu» patrooniks on õiguskantsler Ülle Madise. «Vähiga puutuvad kokku kõik riigid ja koostöövajadus arstide, teadlaste ning riikide tasemel on ilmselge. Samuti on oluline, et riik tegeleks jätkuvalt vähi ennetuse ja ravi kaasajastamisega,» rääkis Madise. «Vähideklaratsioon loob selleks hea raamistiku, sest kõik olulised suunad ja põhimõtted vähivastases tegevuses on selles nimetatud,» lisas Madise.

Maailma vähideklaratsioon, mis võeti esmakordselt vastu 2013. aastal, kutsub üles valitsuste liidreid ja tervishoiuga tegelevaid poliitikuid vähendama vähikoormust, tunnustama suuremat võrdsust ja integreerima vähikontrolli teema tervise töökavadesse. Deklaratsioon käsitleb paljusid teemasid, näiteks vähipatsientide õigusi, vähiennetust, diagnostikat ja ravi, siinhulgas ka toetus- ja taastusravi, vähiuuringuid ja riiklikke vähiprogramme. Üheks olulisemaks osaks just ongi riiklikud vähiprogrammid ehk vähistrateegiad, mille all saab kõiki neid teemasid käsitleda, tegevusi pikemalt planeerida, rahastada ja programmi meetmete tulemuslikkust ka objektiivselt mõõta.

Eesti Vähiliit on mitu aastat tegutsenud selle nimel, et ka Eesti maailma vähideklaratsiooniga liituks. «Loodetavasti suudame sellega omalt poolt piisavalt suure tõuke anda, et panna kogu Eestit mõistma vähiennetuse ja varajase avastamisega seotud murekohti,» rääkis Egipt. «Mina loodan väga, et maailma vähideklaratsioon, mille on allkirjastanud juba üle 100 riigi, paneb meie ühiskonda aktiivsemalt tegutsema vähi ennetamise ja varajase avastamise suunal. Eestis on praegu ligi 57 000 vähipatsienti. Nad kõik on seda väärt! Tegutseme koos, et pikendada nende inimeste elu ja parandada  elukvaliteeti,» lisas Egipt.

Heategevuslikku kontserti saavad jälgida kõik

Heategevuskontserdil esinevad külalised välismaalt – metsosopran Annely Peebo Austriast, sopran Perrine Madoeuf Prantsusmaalt, bariton Jānis Apeinis Lätist ja muidugi ka meie ooperi- ja balletisolistid, koor ning sümfooniaorkester. Dirigeerib Risto Joost. Kava armastatud ooperitest, operettidest ja ballettidest pani kokku Arne Mikk.

«Laulmine on minu elu,» sõnas Annely Peebo kontserdiks valmistudes, «aga eriti hea tunne on laulda kontserdil, mille tulu aitab päästa kellegi teise elu!»

Heategevuslikust kontserdist võivad osa saada kõik – ehkki piletid on juba välja müüdud, on kontserti võimalik jälgida televisiooni vahendusel. Pidulikku galakontserti näidatakse ETVs laupäeval, 14. septembril kell 19.30.

Oma annetuse saavad kontserti nautides teha ka televaatajad. Helistades numbrile 900 1004 annetate viis eurot, numbrile 900 1040 annetate kümme eurot. Annetustelefonile helistades toetad vähi ennetustegevust ja varajast avastamist, mis võimaldab päästa tuhandeid inimelusid. Helistades annad sa olulise panuse vähi ennetustegevusse, mille eesmärk on tõhusa teavitustöö ja vähi varase avastamise kaudu vähendada vähki haigestumist Eestis.

Eesti Vähiliit tänab kõiki inimesi, kes toetavad võitlust vähiga!

MTÜ Eesti Vähiliit keskendub oma töös ennetustegevusele, tervislike eluviiside populariseerimisele ja haiguste varajasele avastamisele. Olulisel kohal on vähihaigete elukvaliteedi parandamine ja vähktõvega seotud sotsiaalsete probleemide lahendamine. www.cancer.ee