Üllatav põhjus, miks lapsed muusikaga tegelema peaksid

Muusikaõpe on ajule kasulik.

FOTO: Shutterstock

USA teadlased leidsid kaks aastat kestnud uuringu käigus, et muusikaõpe (laulmine, pillimäng) varajases eas kiirendab aju arengut, parandab keeleoskust, suhtlusoskust ning lugemisoskust.

Uuringus osalesid 6–7-aastased lapsed, kellest pooled õppisid muusikalist instrumenti ja pooled mitte. Teadlased jälgisid laste ajude aktiivsust ning reaktsioonikiirust mitmesuguste ülesannete lahendamisel. Leiti, et muusikaõppega tegelevad lapsed olid vaimselt võimekamad – neil oli parem mälu, keskendumisvõime ning analüüsivõime.

Muusikaga tegelemisel peab samaaegselt töötama visuaalne, auditoorne ja motoorne aju piirkond ja see suurendab aju piirkondade vahelist koostööd, signaalide kiirust ning õppimisvõimet. 

Muusikaõpe mõjub positiivselt ka mälule, sest õppe käigus tuleb omandada justkui uus keeleoskus – laps peab suutma lugeda nooti, jätma pähe pikki muusikapalasid, laulusõnu ja lugematu arvu noodikombinatsioone. Teadlased leidsid, et muusikalise haridusega inimesed saavad paremini hakkama nii auditoorset kui visuaalset mälu mõõtvate testidega.

Samuti paraneb muusikaõppe käigus inimese võime lahendada probleeme ning edukalt suhelda. Muusikaga tegelevatel inimestel on ajus suurem hallaine osakaal, mis mõjutab inimese analüüsivõimet, emotsioone, enesekontrolli, kõne ja mälu. Samuti on kindlaks tehtud, et muusikaõppe läbinud inimesed on tähelepanelikumad teiste inimeste emotsioonide, hääletooni ja näoilmete suhtes – neil on parem empaatiavõime.