Apteekide ühendus hoiatab ravimite kättesaadavuse kriisi eest

Sulgemisoht ähvardab apteeke, mis ei vasta omandipiirangute nõuetele, st nende osanikeks on ravimite hulgimüüjad ja enamusosalus neis ei kuulu proviisoritele.

FOTO: Sudipta Bhowmick / PantherMedia / Sudipta Bhowmick

Eesti Apteekide Ühendus (EAÜ) saatis täna riigikogu sotsiaalkomisjonile märgukirja, millega juhitakse tähelepanu võimalikule eesootavale ravimite kättesaadavuse kriisile seoses apteegireformi täieliku rakendumisega 1. aprillil 2020.

EAÜ juhi Timo Danilovi hinnangul on realiseerumas risk, et järgmise aasta aprillis sulgevad uksed ligi 300 apteeki üle Eesti. «Sulgemisoht ähvardab apteeke, mis ei vasta omandipiirangute nõuetele, st nende osanikeks on ravimite hulgimüüjad ja enamusosalus neis ei kuulu proviisoritele. Tänaseks on selge, et kõnealuste apteekide viimine kooskõlla omandipiirangutega on ebareaalne, kuna puudub vajalik hulk proviisoreid, kel oleks piisav finantsvõimekus nende apteekide väljaostmiseks õiglase hinnaga. Patsiendid, apteekrid ja apteegid on jäänud reformi eelõhtul omapead ning ebakindlus tuleviku ees on suur,» selgitas Danilov.

Hinnanguliselt moodustab omandivahetust puudutav osa apteegiturust käibe järgi 75–80 protsenti ja selle osa õiglane hind on EAÜ andmeil kokku vähemalt 200–250 miljonit eurot. Juhul kui need apteegid sundvõõrandatakse või suletakse, peab Eesti põhiseadusest tulenevalt õiglase väärtuse ettevõtjatele hüvitama riik ehk maksumaksja. Lisaks tekib EAÜ hinnangul küsimus Eesti investeerimiskeskkonna usaldusväärsuse kohta, kuna suur osa apteekide omanikest on Saksa, Rootsi ja Leedu ettevõtjad.

EAÜ tõdeb, et täna on elanike rahulolu apteegiteenuse osas väga kõrge ning jääb arusaamatuks, milliseid probleeme mastaapne sundvõõrandamine või sulgemine lahendaks. Samuti on kahetsusväärne, et sotsiaalministeerium otsustas 2018. aastal loobuda igasugusest apteegireformiga seotud mõjude analüüsist ja rakendusplaani väljatöötamisest, kuigi seadusandja neile sellise kohustuse andis. EAÜ sõnul ongi see peamine põhjus, miks lähiajal ollakse vastamisi pretsedenditu apteekide massisulgemisega.

Ravimite kättesaadavuse kriisi lahendamiseks palub EAÜ sotsiaalkomisjonil töötada viivitamatult välja abinõud apteekide sulgemise vältimiseks ja ravimite kättesaadavuse kriisi ennetamiseks. EAÜ seisukoht on, et Eesti riik ei tohi lubada perearstiüsteemi kriisi kõrval puhkeda veel ka ravimite kättesaadavuse kriisil, sest see halvaks kogu tervishoiusüsteemi toimimise.

Eesti Apteekide Ühendus (EAÜ) on mittetulundusühing, mis esindab 293 Eesti apteeki, sh BENU, Terve Pere Apteegi, Südameapteegi ja Euroapteegi apteeke.