Farmaatsiaeksperdid arutavad ravimivaldkonna arengusuundi Eestis ja maailmas

Farmakoloogia areneb kiirelt.

FOTO: Ain Raal / Andres Tennus/TÜ

Ravimivaldkonnas on praegu üks peamisi märksõnu personaalsete ravimite arendamine. Selle vajaduse tingib rahvastiku vananemine. Nüüdisaegne tehnoloogia ja ravimite 3D-printimine aitavad personaalseid ravimeid välja töötada, nanotehnoloogiat kaasates saab parandada ravimite tõhusust ja vähendada võimalikke ohtusid.

Tartu Ülikooli farmaatsia instituudis toimub 9. oktoobril konverents, kus farmaatsiavaldkonna esindajad arutavad oma sektoris toimuvaid muudatusi ja tulevikusuundumusi.

Kõigile huvilistele avatud konverents «Rahvusülikool 100: farmaatsia. Professor Johannes Tammeorg 100» on pühendatud professor Tammeoru 100. sünniaastapäevale. Farmaatsia instituudi juhataja professor Ain Raal sõnas, et rahvusülikooli 100. sünnipäeva eel on paslik teadvustada Tammeoru kui proviisori, farmakognoosia ja kohtukeemia õppejõu, farmaatsia kateedri juhataja, ülikooli õppeprorektori ning aktiivse kutseala- ja ühiskonnategelase panust eestikeelse alma mater’i arengusse. «Eestiaegse farmaatsiaharidusega mehena on ta olnud omanäoliseks aegade sillaks eriala mineviku ja tuleviku vahel,» lisas Raal.

Raal tõdes, et farmaatsia, eriti apteeginduse tulevik, on praegu raskete katsumuste lävel. 2020. aasta aprillis jõustub Eestis apteekide omandireform, mis peaks lahutama ravimite hulgi- ja jaemüügi ning apteegikettide asemel peaks apteekide enamusosalus kuuluma proviisoritele.

«Paraku ei ole üleminek kulgenud piisava tempoga, liiga palju on passiivsust ja kaikaid on kodaratesse lennutatud eri suundadest,» kirjeldas Raal. Tema arvates lähevad asjad paremaks siis, kui inimese tervist puudutavate ühiskondlike otsuste ja muudatuste tegemisel lähtutakse tervishoiu-, mitte ärihuvidest. «Ikka ja jälle tuleb korrata: ravim on mürk ja tervis on meie kõige kallim vara,» rõhutas Raal.

Nii püütaksegi konverentsil tervishoiuhuvidest lähtudes vaadata otsa valdkonna tulevikule, jätmata kõrvale ka minevikku ja olevikku. Muu hulgas antakse konverentsil ülevaade farmaatsia õpetamisest Tartu Ülikoolis viimase saja aasta jooksul ning räägitakse näiteks:

  • droogide turustamisest Eestis ravimihulgimüügifirmade tasandil;
  • bakterite elektrospinnimisest;
  • ravimite 3D-printimisest;
  • ravimite ohutu kasutamise hindamisest hooldekodudes ja koduhoolduses viibivatel eakatel Eesti ja Soome patsientidel;
  • gripi vastu vaktsineerimisest Eesti üldapteekides;
  • ravimite suukaudsest manustamisest intensiivravi patsientidele;
  • farmatseutilisest nanotehnoloogiast ja taimsetest raviainetest;
  • füüsikalise farmaatsia tähtsusest ravimiarenduses ning
  • kliinilisest farmaatsiast praegu ja tulevikus.

Konverents algab 9. oktoobril kell 10 Tartu Ülikooli farmaatsia instituudis (Nooruse 1–121). Kõik huvilised on oodatud. Programmiga tutvuda ja üritusele registreeruda saab siin.