Perekohustused panevad naiste tervisele tugeva põntsu

Stress tööl ja kodus mõjutab naiste tervist.

FOTO: Shutterstock

Teadlaste hinnangul mõjutab stress inimese tervist ning võib suurendada südamehaiguste ning teiste krooniliste haiguste riski. Hiljutisest uuringust selgus, et töö- ja perekohustuste samaaegne täitmine suurendab naiste südamehaiguste riski.

Ameerika Südame Assotsiatsiooni andmetel mõjutab stress vererõhku, kolesterooli ja veresuhkrut ning need kolm näitajat mõjutavad omakorda südame tervist. 2015. aastal korraldatud uuringu käigus analüüsiti 27 kardioloogilise uuringu andmeid ning tuvastati seos tööstressi ja suurenenud südamehaiguste riski vahel. Tööstress mõjutas naiste ja meeste tervist võrdselt, kuid seni on uurimata see, kuidas mõjub tervisele tööstress ja koduste kohustuste täitmisest tulenev stress samal ajal.

Kuna koduste kohustuste täitmine on ühiskondlike normide järgi jätkuvalt peamiselt naiste kanda, võib eeldada, et sellel on mõju naiste tervisele. Kui pärast tööpäeva tuleb tegeleda laste, koristamise ning söögitegemisega, jääb väga vähe aega puhkamiseks. See tähendab, et naised ei pruugi jõuda teha regulaarselt trenni, piisavalt magada või pöörata piisavalt tähelepanu tervislikule toitumisele.

Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel põhjustavad südamehaigused maailmas suurema osa surmadest. Südamehaiguste riski hindamisel võetakse arvesse inimese vanust, sugu, kehakaalu, füüsilist aktiivsust, vererõhku ning stressitaset. Teadlased on hakanud hindama ka seda, mis on inimeste peamised stressiallikad.

Brasiilia teadlased korraldasid ulatusliku uuringu, milles osales rohkem kui 11 000 erineva elatustaseme ja taustaga inimest vanuses 35–74. Osalejatel paluti hinnata, kuidas mõjutab nende töö pereelu ning kuidas mõjutab pereelu nende tööd. Teadlased hindasid ka osalejate südamehaiguste riski ning tulemustest selgus, et meestel oli töö ja pere kõrvalt rohkem vaba aega. Meeste vastustest selgus, et nende töökohustused häirisid pereelu märksa vähem kui naistel. Samas leiti, et pereelu segas töökohustuste täitmist mõlema soo puhul võrdselt.

Ka tervisenäitajate poolest oli naiste olukord halvem. Neil naistel, kellel esines rohkem töö- ja pereelu konflikte, oli suurem südamehaiguste risk. Neil oli vähem aega lõõgastumiseks, sotsialiseerumiseks ning ka trenniks. Atlanta teadlaste sõnul tunnevad naised traditsiooniliste soorollide tõttu suuremat survet täita perekohustusi ning see võib põhjustada rohkem stressi ning suurendada krooniliste haiguste riski.

Uuringute järgi on mehed hakanud perekohustusi järjest rohkem üle võtma. Ka mitmed riigid on astunud sotsiaalpoliitikas positiivseid samme selle nimel, et võimaldada isadel rohkem laste kasvatamisse ja hooldamisse panustada. Sellegipoolest tuleb naistel jätkuvalt täita perekohustusi suuremas mahus ka täiskohaga töö kõrvalt ning see mõjub halvasti tervisele ning elu kvaliteedile.