Eestis jääb mõne vaktsiini puhul hõlmatus juba alla kriitilist piiri

HPV vaktsiin on ennetav ja selle toime on kõige tõhusam siis, kui vaktsineeritakse noori, kes pole sugueluga veel alustanud.

FOTO: Shutterstock

Eestis langeb vaktsineerimisega hõlmatus iga aastaga. Terviseamet alustab sel nädalal kampaaniat «Tule varju», millega soovitakse eelkõige just lapsevanemate tähelepanu juhtida vaktsineerimise vajalikkusele. 

«Kampaania eesmärk on tuletada meelde tõsiasja, et vaktsineerimine on parim viis nii oma last kui ka ennast nakkushaiguste vastu kaitsta,» ütles terviseameti peadirektor Merike Jürilo, kelle sõnul on vaktsineerimisega hõlmatus Eestis viimastel aastatel langenud keskmiselt 0,3 protsenti aastas. Maailma terviseorganisatsiooni ehk WHO soovituste kohaselt peab kogukondliku immuunsuse tekkeks vaktsineerimisega hõlmatus olema vähemalt 95 protsenti, Eestis jääb see mõnede vaktsiinide puhul juba alla kriitilist piiri. «Vaktsineerimise hõlmatuse langustrendi mõjutavad muuhulgas nii kiire elutempo kui ka lapse haigestumine päeval, mil ta peaks minema vaktsineerimisele.» Jürilo sõnul tuletatakse kampaaniaga meelde, et lapse vaktsineerimine peab lapsevanema jaoks olema prioriteet ning et ebasobivate asjaolude kokkulangemisel on mõistlik koostöös perearsti või pereõega leida vaktsineerimiseks uus ja sobilikum aeg. «Tule varju» sai kampaania tunnuslauseks põhjusel, et vaktsineerimine kaitseb nii inimest individuaalselt kui ka ühiskonna nõrgemaid liikmeid. «Piltlikult öeldes kanname me vaktsineerides endaga kaasas nakkushaiguste eest kaitsvat varju, kaitstes immuunsust omades ka neid, kes ise ühel või teisel põhjusel end vaktsineerida ei saa.»

Kuna internetis leidub palju väärinfot vaktsiinide ja vaktsineerimise kohta, ilmuvad terviseameti Facebooki-lehel ja veebilehel vaktsineeri.ee ka mõned vaktsineerimisega seonduvaid müüte käsitlevad videod, kus müüdimurdjana astub üles teleajakirjanik Jüri Muttika.

Lapsi ja noorukeid vaktsineeritakse Eestis riikliku immuniseerimiskava alusel. Kava eesmärk on tagada laste ja noorukite õigeaegne ja kõikehõlmav vaktsineerimine, immuniseerimiskava raames on vaktsineerimine tasuta. Immuniseerimiskavasse kuuluvad vaktsiinid, mis aitavad ennetada raskete tagajärgedega nakkushaigusi ning vältida nendest põhjustatud tüsistusi ja surmajuhte.  

Eestis vaktsineeritakse lapsi ja noorukeid tuberkuloosi, B-viirushepatiidi, rotaviirusnakkuse, difteeria, teetanuse, läkaköha, punetiste, leetrite, mumpsi, lastehalvatuse, HPV ja b-tüübi hemofiilusnakkuse vastu. Samuti toimub täiskasvanute vaktsineerimine difteeria ja teetanuse vastu iga kümne aasta tagant.

Terviseamet on sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, kelle tegevuse eesmärk on tervisliku elu- ja õpikeskkonna kujundamisele suunatud rahvastiku tervise poliitika elluviimine tervishoiu-, tervisekaitse-, kemikaaliohutuse ja meditsiiniseadmete valdkonnas.

Lisainfot vaktsineerimise kohta leiab siit